Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

Autor: Lenka Bezoušková

 • Kód produktu: 65286
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-55-7
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 400 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 352 Kč
ks
  V prodeji

Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské.


Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena. První kapitoly knihy obsahují nástin vztahu islámského práva a práva státního, stejně jako právní úpravy subjektů práva. Stručně je představen i vývoj právních úprav v muslimských zemích, který doznal především od počátku dvacátého století celé řady změn.


Stěžejním institutem publikace je manželství, ať už se jedná o různé formy manželství, nebo jeho uzavření, zrušení a zánik. Čtenář se seznámí s předpoklady a způsobem uzavření manželství, stejně jako s manželskou smlouvou, ve které je mimo jiné sjednáno obvěnění pro ženu (mahr). V rámci kapitol věnovaných zrušení a zániku manželství jsou vysvětleny způsoby rozvodu manželství – především zapuzení ženy (taláq), rozvod dohodou za poskytnutí kompenzace (chulc) a rozvod soudní cestou. Problematiku uzavření, zrušení a zániku manželství doplňují kapitoly o vztazích mezi manželi a následcích zrušení či zániku manželství.


Publikace je vhodná jak pro studenty věnující se rodinnému nebo islámskému právu, tak i zájemce z řad nejen odborné veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?