Powered by Smartsupp

Jak na pracovní smlouvu a její dodatky v roce 2024 • po novele zákoníku práce • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: personalisty, vedoucí pracovníky, mzdové účetní

Zaměstnavatelé průběžně připravují a aktualizují pracovní smlouvy pro své zaměstnance a právě do této oblasti významně zasáhla novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která podstatným způsobem zvýšila nároky na obsah pracovních smluv. V rámci tohoto semináře se proto zaměříme na správný postup při přípravě pracovní smlouvy a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb.

Navíc vedle zákonných požadavků můžete do pracovních smluv uvést i celou řadu dalších smluvních ujednání, které Vám mohou usnadnit personální a mzdovou agendu, předejít diskuzím a sporům se zaměstnanci a přispět k hladkému průběhu případné kontroly inspekce práce.

Seminář je veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program školení:

 • Druh práce, pracovní náplň a pracovní povinnosti zaměstnance
 • Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště a pracovní cesty
 • Den nástupu do práce, zkušební doba a trvání pracovního poměru
 • Mzda nebo plat, benefity a kompenzace práce přesčas
 • Pracovní doba, její rozvrhování a limity práce přesčas
 • Zaměstnanecká autorská díla a vypořádání autorské odměny
 • Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací
 • Informační povinnosti zaměstnavatele
 • Skončení pracovního poměru řadových a vedoucích zaměstnanců
 • Závěrečná ujednání pracovní smlouvy
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. ledna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26118
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat