Jak na spolkový rejstřík

Autor: Jaroslav Benák, David Zahumenský

 • Kód produktu: 89860
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5672-1
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Jste jedním ze 60 tisíců existujících spolků, dříve občanských sdružení? Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Naleznete informace o tom, jaké podklady je třeba připravit (včetně vzorů základních listin – prohlášení zapisované osoby a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla), jak vyplnit interaktivní formulář (včetně detailního návodu) a jak postupovat při komunikaci s rejstříkovým soudem. Publikace se věnuje jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů. Naleznete informace i k přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo.OBSAH:


1. Úvodem

1.1 Předmluva

1.2 Jak pracovat s knížkou?

1.3 Seznam zkratek

ČÁST PRVNÍ – OBECNÉ OTÁZKY

2. Co je spolkový rejstřík? Proč už nás neeviduje ministerstvo vnitra?

2.1 Veřejný rejstřík

2.2 Rejstříkový soud

2.3 Soudní poplatek

3. Princip formální a materiální publicity

3.1 Formální publicita

3.2 Materiální publicita

4. Co se zapisuje a jak to doložit?

5. Ověřování podpisů

5.1 Na co potřebuji ověřený podpis?

5.2 Jak získám ověřený podpis?

5.3 Kolik to bude stát?

6. Jak se provádí zápis do rejstříku?

6.1 Kde najdu formulář?

6.2 Inteligentní formulář

6.3 Vyplňování formuláře

6.3.1 Obecné rady k vyplňování formuláře

6.3.2 Vyplňování předmětné části

6.3.3 Vyplňování závěrečné části

6.4 Vytvoření podání

6.5 Doručení návrhu k soudu

7. Návratový kód

7.1 Co je návratový kód?

7.2 Použití návratového kódu

8. Komunikace se soudem

8.1 Obecně k rejstříkovému řízení

8.2 Podání návrhu nesprávnému soudu

8.3 Výzva k zaplacení soudního poplatku

8.4 Výzva k doplnění podkladů pro zápis

8.5 Usnesení o odmítnutí návrhu na zápis spolku

8.6 Usnesení o zamítnutí návrhu na zápis spolku

8.7 Usnesení o zápisu skutečností do spolkového rejstříku

9. Granty a dotace

9.1 Jaké dopady má existence nové právní úpravy?

9.2 Příklady z praxe poskytovatelů dotací

ČÁST DRUHÁ – JEDNOTLIVÉ TYPY NÁVRHŮ

10. Prvozápis spolku

10.1 Co je potřeba na prvozápis spolku?

10.2 Jak vyplnit formulář?

10.2.1 Výběr formuláře

10.2.2 Vyplňování předmětné části

10.2.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu

11. Zápis změny údajů

11.1 Lhůta pro bývalá občanská sdružení

11.2 Chybně převedené informace od Ministerstva vnitra ČR

11.3 Co potřebuji pro změnu údajů v rejstříku?

11.4 Jak se to dělá?

11.4.1 Výběr formuláře

11.4.2 Změna názvu

11.4.3 Změna sídla

11.4.4 Zápis člena orgánu

11.4.5 Změna účelu

11.4.6 Závěrečná část formuláře a doručení soudu

11.5 Kolik to bude stát?

11.6 Kdy se nové údaje objeví v rejstříku?

11.7 Sankce za porušení povinnosti doložit rejstříkovému soudu změny skutečností

12. Zápis pobočného spolku

12.1 Co je pobočný spolek? K čemu je to dobré?

12.2 Jak založit pobočný spolek?

12.3 Co potřebuji na zápis pobočného spolku do rejstříku?

12.4 Jak vyplnit formulář

12.4.1 Výběr formuláře

12.4.2 Vyplňování předmětné části

12.4.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu

13. Přeměny spolku: fúze, rozdělení a změna právní formy

13.1 Fúze spolků

13.2 Rozdělení spolků

13.3 Změna právní formy spolku

13.4 Podrobný návod na vyplnění inteligentního formuláře (změna právní formy spolku na ústav)

13.4.1 Volba příslušného formuláře

13.4.2 Vyplnění předmětné části

13.4.3 Závěrečná část

13.5 Finalizace a odeslání návrhu

14. Likvidace a výmaz spolku z rejstříku

14.1 Likvidace spolku

14.2 Výmaz spolku z rejstříku

15. Sbírka listin

15.1 Praktické pokyny k založení dokumentu do sbírky listin

ČÁST TŘETÍ – POMOCNÉ MATERIÁLY

16. Checklisty – kontrolní seznamy

16.1 Než začnete vyplňovat formulář

16.2 Než odešlete návrh soudu

16.2.1 Bývalé občanské sdružení

16.2.2 Změna jednotlivého údaje v existujícím spolku

16.2.3 Prvozápis

16.2.4 Zápis pobočného spolku

17. Prameny

18. Vzory

18.1 Vzor č. 1: Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku

18.2 Vzor č. 2: Prohlášení statutárního zástupce – předsedy (fyzická osoba)

18.3 Vzor č. 3: Prohlášení statutárního zástupce – člena výboru (právnická osoba)

18.4 Vzor č. 4: Prohlášení zástupce člena orgánu (právnické osoby)

18.5 Vzor č. 5: Vzdání se práva na odvolání

18.6 Vzor č. 6: Stanovy spolku

18.7 Vzor č. 7: Zápis z ustavující schůze spolku

18.8 Vzor č. 8: Listina přítomných na ustavující schůzi spolku

Chcete se na něco zeptat?