Jak na zaměstnanecké benefity v době rostoucích nákladů a inflace • v teorii a praxi roku 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, majitele firem a pro všechny další zájemce o získání přehledných informací z oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Obsah: Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, osvobození u zaměstnanců, financování z nákladů firmy a FKSP. Ukázky nesprávných postupů a rady k řešení špatně nastavené praxe.

 • Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
 • Osvobozené příjmy zaměstnance
 • Benefity poskytované zaměstnancům mylně považované za osvobozené
 • Daňová uznatelnost benefitů u zaměstnavatele
 • Zvýhodněné nákupy zaměstnanců • vzorky prodávaného zboží
 • Peněžitý a nepeněžitý příspěvek na stravování
 • Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění
 • Příspěvek na rekreaci zaměstnance, sport a kulturu
 • Zboží a služby od zdravotnických zařízení
 • Dary a dárky zaměstnancům
 • Příspěvky zaměstnancům z FKSP
 • Praktické příklady
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. března 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24905
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat