Powered by Smartsupp

Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem včetně souvisejících novinek a judikátů

Určeno pro: všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají, řídí anebo propouští zaměstnance, zejména pak pro pracovníky personálních (HR) oddělení, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, jednatele, členy představenstva, ředitele manažery a právníky

Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže. Zaměstnavatelé přitom mají řadu možností, které jim mohou pomoci komplikacím se zaměstnanci předejít. Cílem tohoto semináře je předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily řešit komplikace se zaměstnanci správně a bez drahých chyb. Dále se zaměříme na aktuální novinky a představíme si výběr nejnovějších judikátů týkajících se problematických anebo neschopných zaměstnanců. Školení bude vedeno prakticky nejen poskytnutím srozumitelných a přehledných informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře:

Prevence

 • prověření uchazečů o zaměstnání
 • zkušební doba a tzv. „druhá šance“
 • kontrola a hodnocení zaměstnanců
 • odměňování a finanční postihy

Řešení problémů

 • co lze zaměstnanci vytýkat
 • vytýkací dopisy správně a bez chyb
 • skončení pracovního poměru vč. odvolání vedoucího zaměstnance
 • pravidla pro výpověď pro neschopného zaměstnance
 • pravidla pro výpověď pro problematického zaměstnance
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • hodnocení intenzity porušení pracovních povinností
 • zvlášť hrubé porušení pracovních povinností
 • lhůty a ochranné doby při propouštění neschopných anebo problematických zaměstnanců
 • doručování výpovědí a dalších významných písemností

Související novinky a judikáty

 • zavinění zaměstnance u nesplnění pracovního pokynu
 • kritika zaměstnavatele jako porušení pracovní povinnosti
 • správně rozvržená práce při výtce neomluvené absence
 • zneužití svěřených pracovních prostředků
 • souběh výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru
 • postih za porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
 • nabídková povinnosti odvolanému vedoucímu (manažerovi)
 • právní následky vadného doručení výpovědi a dalších významných písemností
 • perlička na závěr

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26254
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat