Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem

Určeno pro: všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají, řídí anebo propouští zaměstnance. Zejména pak peo pracovníky personálních (HR) oddělení, mzdové účetní, vedoucí zaměstnance, jednatele, členy představenstva, ředitele manažery a právníky.• Účastníci obdrží materiály vypracované lektorem, ZDARMA publikaci "Zákoník práce 2022" - sešitové vydání (ANAG, 01/2022)

Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže.

Zaměstnavatelé však mají řadu možností, které jim mohou pomoci komplikacím se zaměstnanci předejít. Cílem tohoto semináře je proto prostřednictvím informací, modelových případů, praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily při řešení komplikací postupovat bez drahých chyb.

Program semináře:

PREVENCE

 • Stručný úvod tématu • nastínění aktuálnosti tématu
 • Informace o uchazeči o zaměstnání
 • Význam přijímacího pohovoru
 • Zkušební doba a možnosti jejího prodloužení (tzv. „druhá šance“)
 • Kontrola a hodnocení (včetně nastavení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců)
 • Nastavení odměňování se zaměřením na (ne)nárokovost prémií • zakázané nástroje

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 • Vytýkací dopisy – správně a bez chyb
 • Odvolání vedoucích zaměstnanců (manažerů) z jejich funkce
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Výpověď pro porušení pracovních povinností
 • Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. listopadu 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24756
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat