Jak se vyvarovat infarktu, mrtvici, cukrovce, obezitě, ekzémům a dalším civilizačním nemocím (PODZIMNÍ FESTIVAL zdraví a harmonie)

Určeno pro: zájemce o zdravý životní styl a pro všechny, kteří chtějí odhalit příčiny svých zdravotních problémů a usilují o uzdravení svého těla

Přednášku povede pan MUDr. David Frej který se ve své praxi zabývá léčbou chronických, zejména civilizačních nemocí, řešením vleklých zánětů v těle jako příčiny nemocí, výživou, detoxikací a regenerací organismu.

V příštích letech bude stoupat vlivem chemických toxických látek, špatné stravy a stresu výrazně riziko a výskyt chronických, zejména onkologických (nádorových) onemocnění. Na zdraví lidí se podílí různou měrou několik základních určujících (determinujících) faktorů. Ukazuje se, že na stavu zdraví populace se podílí 50% způsob života, životní styl, 20% životní prostředí, jen z 20% vrozené dispozice a 10% zdravotní péče. A protože mnoho rizikových faktorů vychází ze způsobu života, je možno jejich vliv na vznik nemocí způsobem života omezit.

Na semináři se dozvíte:

 • význam prevence chronických nemocí
 • návod, jak snížit riziko, že onemocníte na nejnižší možnou míru
 • jak poznat první příznaky v době, kdy se nemoc ještě nevyvinula
 • která biochemická vyšetření ukazují na zvýšené riziko chorob
 • jednoduché zásady v životě, které snižují riziko nemoci jako infarkt, mrtvice, Alzheimerova demence, cukrovka o 90%
 • jak zařadit jednoduché principy životosprávy do pracovního dne
 • Při registraci a úhradě předem - vstupné 390,- Kč.

  Při úhradě na místě, v den konání - vstupné 440,- Kč.

Jako BONUS obdržíte ZDARMA "Knižní dárek" (ANAG)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. září 2022, 16.30 - 19.30
 • Variabilní symbol: 24697
 • Stav: Připravujeme
Cena: 390 Kč Objednat