Jak úspěšně studovat cizí jazyky (2., akt. a roz. vyd.)

Autor: Ivan Kupka

 • Kód produktu: 89244
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4387-5
 • Datum vydání: září 2012
 • Běžná cena s DPH: 219 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -22 Kč
 • Vaše cena s DPH: 197 Kč
ks
  V prodeji

Chcete se výrazně zlepšit ve studiu cizích jazyků? Chcete dokonce patřit mezi zhruba 10 procent lidí, kteří dosahují při studiu cizích jazyků výjimečně dobrých výsledků?

Tato ojedinělá knížka vám v tom významně pomůže. Autor srozumitelně a čtivě odhaluje tajemství úspěchu známých polyglotů (lidí, kteří ovládají několik jazyků). Nedává falešnou naději, že výsledků dosáhnete bez námahy, ale ukáže vám, jak vaše úsilí velmi efektivně vynaložit. Knížka odpovídá na běžné otázky začátečníků i pokročilých, jako např.:

- Jak si efektivně rozšiřovat slovní zásobu?

- Mám se biflovat gramatiku, a pokud ne, jak si ji osvojím?

- Jaká studijní metoda je pro mě nejvhodnější?

- Mám vůbec talent na jazyky?

- Do jaké míry si mám jazyk osvojit?

- Jak můžu rozvinout své jazykové schopnosti?

- Která pravidla je třeba respektovat, aby osvojení jazyka bylo efektivní?

Nové vydání navíc přináší rady, jak na těžké jazykové oříšky, například japonské a čínské znaky. Dozvíte se, jaké možnosti a pomůcky při studiu cizích jazyků dnes nabízejí moderní technologie, např. o programech typu SRS (Spaced repetition software), které usnadní zapamatování nových údajů v krátkém čase, a získáte i užitečné odkazy na internetové zdroje, s nimiž se při studiu vyplatí pracovat.

Velmi čtivý text doplňuje mnoho praktických tipů, cvičení a příkladů.



OBSAH:



O AUTOROVI 11

CO NABÍZÍ TATO KNIHA 12

1 KDY JEDNÁME EFEKTIVNĚ? 13

Efektivita při studiu jazyků 13

Lidumilný přístup 13

První charakteristika 14

Zaostřit, víc do hloubky 14

Manažer a lídr 15

2 PODSTATNÉ ÚROVNĚ PROŽÍVÁNÍ 16

Dobrý model nám může výrazně pomoci 16

Komplexní modelování 16

Jak modelovat ty nejlepší 17

Schéma úrovní prožívání 17

Schéma zblízka 18

Eva a Julie 18

Máme k dispozici velké rezervy 23

3 ZDROJE NAŠEHO ROZVOJE 24

Prameny, vkladní knížky, skryté talenty 24

1. Prostředí 24

2. Elementární činnosti 26

3. Schopnosti a strategie 26

4. Přesvědčení a hodnoty 29

To nejlepší nás teprve čeká 33

4 TAJEMSTVÍ POLYGLOTŮ 34

Giuseppe Mezzofanti 34

Emil Krebs 35

Carlo Tagliavini 35

Steve Kaufmann, polyglot internetového věku 36

Obyčejný milovník jazyků - matematik John 37

Metody polyglotů pod drobnohledem 38

Heinrich Schliemann 38

Kató Lomb 39

Čemu se můžeme naučit od polyglotů a milovníků jazyků? 41

5 ÚČINNÉ METODY A STRATEGIE STUDIA 42

Využívejme daru obrazotvornosti 42

Mnemotechnika a obrazotvornost 42

Vyplatí se cvičit si fantazii 43

Chcete si metodu procvičit? 44

Hurá na slovíčka? 44

Desatero polyglota 45

Ani polygloti nepotřebovali být dokonalí 46

Jakou studijní metodu zvolit? 47

Ať tak či onak 47

6 OSOBNÍ JAZYKOVÉ KONTO 49

Jak měřit efektivnost? 49

Je dobrým kritériem počet zvládnutých cizích jazyků? 49

Další příklady 50

Zjistěme si stav svého jazykového konta 50

Jak na to? 51

Příklad výpisu z jazykového konta 53

Naše aktiva a pasiva 53

Dříve než si vysníme naše budoucí jazykové konto... 55

7 VÝHODY SAMOSTATNÉHO STUDIA 56

Po stopách samorostů 56

Jak se přiblížit k ideálu? 58

Základní výbava samouka 59

Doplňujeme výbavu 59

Zlatý důl jménem četba 60

Čtyři esa v rukávu 65

8 ŽIVOTNÍ CÍLE 66

Koherentní jednání 66

Cvičení a jak k nim přistupovat 68

Co dál? 68

9 JAK EFEKTIVNĚ PLÁNOVAT A STANOVOVAT JAZYKOVÉ CÍLE 69

Nové pohledy někdy překvapí 69

Známe skutečně svoje cíle a motivy? 70

Vyhrnujeme si rukávy 72

Plán osobního jazykového konta 72

Jakým způsobem plánují výjimeční lidé? 73

Cvičení - efektivní vytváření cíle 73

Naše drahé jazykové cíle 75

10 MOTIVACE, ČAS A OSTATNÍ PLATIDLA 77

Faktory úspěchu a procenta 77

Co je třeba vložit do studia 77

Reálné výsledky 78

Motivace, čas, schopnosti... Otestujme si své vyhlídky 78

Pyramida úspěchu 79

Čtyři portréty 80

Příprava k testu 81

Test: Jaké máme vyhlídky při studiu jazyka? 82

Kde na to vzít čas... Povzdech, nebo otázka? 86

11 ÚČINNÉ TECHNIKY STUDIA, MNEMOTECHNIKA 88

Technika a kultura 88

1. Slovíčka podle frekvence 88

2. Lístková metoda 89

3. Ach, ty rody 91

4. Kdo je silnější? My, nebo slovesa? 92

5. Když nemáme zápisník... 93

6. Souhlásky a asociace 95

Přínosnější než technika 96

12 PÁR UŽITEČNÝCH STRATEGIÍ 97

Pracujeme na dobré výslovnosti 97

Umění motivace. Jak si správně udělovat diplomy 100

Strategie zakonzervování 101

Dotazník: Jaká metoda je vám bližší? 103

Sugestopedie - co to je? 104

Memento 106

Budoucnost, která je už přítomností 107

13 MODERNÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY A JAZYKY 108

Dopřejme si častější kontakt se studovaným jazykem 108

Jazyková škola v bytě 109

Základní jazykové vybavení na počítači 109

Nahrávky a texty 109

Jaké typy nahrávek používat? 110

Čtecí programy 111

Moderní technika a poslech 111

Práce s texty 112

Texty z internetu 112

Noviny a časopisy 112

Knihy 113

Audioknihy a jiné nahrávky 113

Jazykové kurzy a jazykové programy určené pro počítač 114

To nejlepší pro pokročilé 114

Aplikace zadarmo 115

Závěrečné doporučení 115

14 INTERNET, SÍŤ SÍTÍ 116

Chvála internetu 116

Co již víme? 116

Internetový poslech 117

Historické projevy 117

Filmové novinky 117

Rozhlasové stanice 118

Programy z celého světa 118

Televizní vysílání 119

Podcasty 120

Videocasty 121

Postupný přechod k akci 121

15 NÁŠ JAZYKOVÝ ŽIVOT NA INTERNETU 122

Slovníky 122

Překladače 123

Internet a psaní 124

Plánovat, snít a psát básně v angličtině 124

Blogy 125

Chatboty 125

Chaty 126

Voicechat 126

Miniportréty zlatých jazykových stránek 127

Dvě česko-slovenské stránky 127

Využijme bohatství internetu 128

16 JAZYKOVÉ HIMÁLAJE 129

Jazykové Himálaje - louskání tvrdých jazykových oříšků 129

Asijské ucho. Začínáme poslechem a výslovností 130

Znovu slovní zásoba 131

Metoda jazykového spouštěče 134

Japonská mezihra 1 - rozděl a panuj 135

Heisigova metoda 136

Japonská mezihra 2 - Heisig a slovní zásoba 138

Assimil aneb intenzivní práce s texty 139

Japonská mezihra 3 - práce s nahrávkou a textem 139

Elixír proti zapomínání 140

Japonská mezihra 4 - slovní zásoba 142

Jak plyne čas polyglota 143

Japonské finále a životní vzlet 144

17 OPAKOVÁNÍ. POKLADNICE VLASTNÍCH

POSTŘEHŮ 146

Opakování 146

Pokladnice vlastních postřehů 147

DODATEK I

ZÁSOBNÍK CVIČENÍ KE KAPITOLE 8 150

Co nám cvičení přinesou? 150

Jak přistupovat ke cvičením 150

Cvičení 1 151

Cvičení 2 151

Cvičení 3 151

Cvičení 4 152

Po absolvování cvičení 153

DODATEK II

UČÍME SE RELAXOVAT. PŘÍKLAD RELAXAČNÍHO TEXTU 154

Příklad relaxačního textu 154

Příklad motivačního textu 156

Seznam vhodných barokních skladeb 157

DODATEK III

NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ SLOVA 158

Úvodní a závěrečné věty v dopisech. První pomoc 159

POUŽITÁ LITERATURA 162

REJSTŘÍKY 165

Rejstřík osob a aktérů 165

Rejstřík cvičení 166

Rejstřík metod a technik 166

Obecný rejstřík 167

Chcete se na něco zeptat?