Jak získat sebedůvěru

Autor: Elke Nürnberger

  • Kód produktu: 88867
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 108
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-3903-8
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 69 Kč
ks
    Na dotaz

Jak posílit svoji sebedůvěru? Jak si věřit i v obtížných obdobích? Klíčem k úspěchu je správné vnitřní nastavení, které je podmínkou přesvědčivého a suverénního vystupování. V této praktické knížce s mnoha příklady najdete osvědčené techniky sebekoučování pro získání větší sebedůvěry. Na nemnoha stránkách získáte jasně formulovaný přehled hlavních aspektů, které mají na sebedůvěru vliv, a to v přehledném výkladu bez zbytečných slov. Zjistíte, z čeho pramení nedostatek sebedůvěry a co se s tím dá dělat, jaký je váš skutečný vztah k sobě samým a k ostatním, jaké jsou vaše potřeby, co vám brání plně rozvinout své schopnosti a čeho se obáváte nebo jak na sobě stále pracovat, abyste si nově nabytou sebedůvěru udrželi.


Obsah:


O autorce 9

Předmluva 11

1. kapitola

Sebedůvěra - co je a jak vzniká 13

Jistota a důvěra v budoucnost 15

Vlastní já 16

Důvěra 17

Důvěra v sebe sama 18

Pocit vlastní hodnoty 18

Jak se pozná sebevědomý člověk? 19

Sebejistá řeč těla 19

Respekt při jednání s ostatními 20

Chování v krizových situacích 20

Co získáte: Jak aktivně utvářet svůj život 21

Věřte v úspěch 21

Poradit si sám 23

Přijmout pomoc 23

Vytváření vazeb 23

Když sebedůvěra chybí 23

Neustále na sobě pracovat 24

Situace a zkušenosti 24

Různé oblasti života 25

Budování sebedůvěry nikdy nekončí 25

Nejdůležitější faktory 26

Dětství a způsob výchovy 26

Normy a hodnoty 28

Očekávání spojená se společenskou rolí 30

2. kapitola

Kde jsou vaše citlivá místa? 33

Jak vnímáte sami sebe? 35

Vnímání nemusí být objektivní 35

Zkreslené vnímání sebe a ostatních 36

Slepá místa 38

Potvrzení sebeobrazu 39

Shoduje se náš sebeobraz s obrazem, jaký o nás má okolí? 41

Jak se vnímáte v porovnání s ostatními? 43

Poměřování s ostatními 43

Závislost na úsudku ostatních 45

Znáte své potřeby? 46

Sounáležitost - jedna ze základních potřeb 47

Znáte své zábrany? 48

Podřízenost a únik 48

Strach ze zahanbení 49

Zvýšená citlivost 49

Znáte svůj strach? 50

Typy strachu 50

Strategie pro zvládnutí strachu 51

Strach a potřeby 51

Strach z odmítnutí 52

Strach ze selhání 53

Ujasněte si, z čeho máte strach 55

3. kapitola

Tréninkové metody pro získání sebedůvěry 59

Kdo jsem? 61

V čem se projevuje identita 61

Sebereflexe 62

Odstranění rozporů 63

Přijmout sebe samého 63

Vnímat slabosti jako silné stránky 63

Přiměřená sebekritika 64

Být realistický a odpovídat sám za sebe 65

Stanovení cílů: Co vlastně chci? 65

Naučit se akceptovat ostatní 67

Umlčet vnitřního kritika 67

Co vám říká vnitřní kritik? 68

Jak s vnitřním kritikem naložit 69

Poznat své vnitřní motivátory 69

Test: Objevte své vnitřní motivátory 70

Řeč těla: Vystupujte sebejistě 73

Změňte řeč těla 74

Hlas a mluvení 75

Fyzické rysy a vzhled 75

Změňte to, co změnit lze 75

Změňte styl oblékání 76

Dobrý pocit - i beze změny 76

Sebevědomá komunikace 76

Vědomí rovnocennosti jako základ rozhovoru 76

Jednoznačná sdělení 77

"Já-sdělení" a "ty-sdělení" 78

Ptejte se 80

Příčiny chyb v komunikaci 81

Přiměřená kritika 82

Jak se vyrovnat s odmítnutím a kritikou 83

Bojovat sám za sebe 85

Vytyčit hranice 85

Říkat ne 86

Sehnat a přijmout pomoc 87

Zbavit se zbytečné zátěže 88

Negativní reakce na vaši proměnu 89

Milovat, užívat si a být vděčný 89

Naučit se mít rád sám sebe 89

Zůstávejte věrní sami sobě 91

Radost a požitek v každodenním životě 91

To věčné "jednoho dne" 92

Udělejte pro sebe něco příjemného 92

Pocit vděčnosti 93

Doporučená literatura 95

Knihy z edice Poradce pro praxi 97

Chcete se na něco zeptat?