Jak zvládnout syndrom vyhoření

Autor: Mirriam Prieß

 • Kód produktu: 89725
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5394-2
 • Datum vydání: leden 2015
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 206 Kč
ks
  V prodeji

Kniha přichází s překvapivým zjištěním: skutečnou příčinou vyhoření není přetížení a vyčerpání. To jsou pouze následky. K vyhoření dochází proto, že v důležitých oblastech života nemáme zdravý vztah k sobě a k lidem kolem sebe. Nevedeme dialog se svým nitrem. Ztratili jsme kontakt s tím, co je naší podstatou. Přestáváme žít, jen fungujeme.Autorka na základě dlouholetých zkušeností vysvětluje nové souvislosti syndromu vyhoření a popisuje skutečné příčiny této nemoci. Odhaluje nevědomé mechanismy, kvůli kterým se syndrom vyhoření objevuje, a nabízí cesty, jak se znovu uzdravit.Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život.OBSAH:O autorce 8

Předmluva 9

1

Je stres příznakem, nebo příčinou vyhoření? 13

Jak vzniká stres? 15

Kde a kdy přichází největší stres? 16

Jakou roli hraje stres? 17

2

Dialog jako předpoklad zdraví 19

Hledání technik dialogu 22

Vztah jako základ zdraví a nemoci 22

3

Popis syndromu vyhoření na základě čtyřfázového modelu 25

Poplachová fáze 25

Fáze odporu 27

Jak funguje psychosomatika? 29

Psychosomatika a jazyk 30

Fáze vyčerpání - začátek vyhoření 36

Ústup 40

Další oblasti využití čtyřfázového modelu 43

Skupiny, týmy a fi rmy 43

Vnitřní dialog 44

Poplach - odpor - vyčerpání - ústup: Vyvíjí se syndrom vyhoření vždy podle stejného principu? 50

4

Model broučka - šest zásadních oblastí života 53

Moc vnitřní reality 56

Existují typy lidí se sklonem k vyhoření? 63

Neschopnost vnímat sám sebe a své potřeby 63

Hlavně, aby to dobře vypadalo 63

Defi nování sebe sama prostřednictvím výkonu a uznání 64

Omezená schopnost vést dialog a touha po harmonii 64

5

Syndrom vyhoření a (ne)vnímání emocí 65

Jakou roli hraje při vzniku syndromu vyhoření ztráta vnitřního dialogu? 69

Lidé se syndromem vyhoření nemají žádný ventil 70

Svět vlastních pocitů - neznámá veličina 71

Až do hořkého konce 73

O smrtelné úzkosti a dalších tělesných symptomech 73

6

Syndrom vyhoření a kompenzace 77

Když se z kompenzace stane závislost: večerní sklenka vína a ostatní kompenzační mechanismy 80

Braňte se hned v zárodku! 82

Kompenzace nic neřeší 84

Jak kompenzace ovlivňuje zdraví? 84

Cesta ze syndromu vyhoření: hledejte dialog místo kompenzace 85

Velké ale 85

7

Syndrom vyhoření a narcismus 87

Jak souvisí syndrom vyhoření s narcismem a falešným já? 93

Mužský a ženský narcismus 94

Vidím, co není: síla projekce 96

Syndrom vyhoření a idealizace 100

8

Syndrom vyhoření a strach 107

Příčiny strachu 107

Jak ovlivňují strach a syndrom vyhoření fungování fi rmy? 109

9

Syndrom vyhoření a věk 117

10

Vzorce chování související se syndromem vyhoření 121

Moc bezmoci 123

Ústup mlčky - mlčení jako trest 127

Syndrom vyhoření a nárok na odškodnění 129

Od odškodnění k odpovědnosti za vlastní osobu 133

11

Ztracené dětství a jeho důsledky v dospělosti 137

Když doma chybí atmosféra domova 137

Egoismus ano - egocentričnost ne 141

Naše budoucnost má základy v dětství 145

Co bylo, bylo, a co nebylo, se nedá dohnat 146

12

Jak na syndrom vyhoření 149

Co tedy dělat? 151

Jak se chovat k vyhořelým 153

V pracovním procesu 153

V partnerském vztahu 156

V rámci léčby 157

Co dělat, když vy sami trpíte syndromem vyhoření? 158

Závěr 163

Přílohy: Praktické materiály a pomůcky 167

Dvanáct pravidel pro zachování výkonnosti a zdraví 167

Firemní kultura: dobrá atmosféra je předpokladem zdraví 168

Veďte s pracovníky dialog 168

Manažeři - "Ryba smrdí od hlavy" 168

Závodní lékaři 169

Sestavte si stresový profi l: Analýza chování v případě konfl iktu na základě

čtyřfázového modelu 169

Analýza chování v případě konfl iktu na základě modelu broučka 174

Chcete se na něco zeptat?