Powered by Smartsupp

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Autor: Petr Lavický, Petra Polišenská

 • Kód produktu: 65702
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 390
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7552-181-1
 • Datum vydání: srpen 2016
 • Běžná cena s DPH: 655 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -66 Kč
 • Vaše cena s DPH: 590 Kč
ks
  V prodeji
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky vydané ještě za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které jsou podle autorů použitelné i za účinnosti nového soukromoprávního kodexu. Pro inspiraci byla opět zařazena i rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího soudu z tzv. Vážného sbírky.

Oproti předchozím svazkům však tento svazek obsahuje už i rozhodnutí založená na aplikaci nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Kniha má obvyklou strukturu jako předešlé svazky, tj. lze v ní nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku. Součástí je opět přehledný rejstřík.

Kniha tak není pouhým přehledem judikatury, ale komplexní pracovní pomůckou, soustřeďující veškeré potřebné informace pro práci s judikaturou poté, co nový občanský zákoník nabyl účinnosti.

Chcete se na něco zeptat?