Powered by Smartsupp

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Autor: Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal

 • Kód produktu: 65392
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 220
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-509-2
 • Datum vydání: červenec 2014
 • Běžná cena s DPH: 395 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -40 Kč
 • Vaše cena s DPH: 356 Kč
ks
  V prodeji

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických organizacích. Další část publikace se zaměřuje na problematiku uplatnění metod nákladových kalkulací ve zdravotnických organizacích, jsou zde prezentovány současné trendy a přístupy a také výsledky výzkumu zaměřeného na přístup českých nemocnic k metodám a nástrojům řízení nákladů. Následující část publikace se zabývá otázkami využití metod kalkulace podle aktivit (Activity-Based Costing) ve zdravotnických organizacích. Jsou zde publikovány praktické ukázky těchto systémů a diskutovány jejich přínosy a omezení. Na základě provedených aplikací procesních kalkulací je definován obecný postup pro zavedení typizované ABC kalkulace ve zdravotnické organizaci. Tři závěrečné kapitoly pak obsahují příklady praktických případových studií.


Praktičnost publikace významnou měrou podporuje fakt, že navrhovaný proces implementace metodického postupu ABC kalkulace je detailně prezentovaný na třech případových studiích vybraných oddělení krajské nemocnice…


Využít prezentovaných výsledků a návrhů je možné nejen v úzkém okruhu lidí pracujících ve vedení zdravotnických organizací a příslušném ministerstvu, ale cenné poznatky v něm mohou nalézt i čtenáři a široká odborná veřejnost napojená na sektor zdravotnictví, přičemž inspirací může být i pro čtenáře z jiných odvětví soukromé a veřejné sféry.

Chcete se na něco zeptat?