Katalog podpůrných opatření - Mentální postižení (Dílčí část)

Autor: Milan Valenta

 • Kód produktu: 66525
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 242
 • Vazba: brož,. 21 x 30 cm
 • ISBN: 978-80-7676-619-8
 • Datum vydání: březen 2023
 • Běžná cena s DPH: 585 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -59 Kč
 • Vaše cena s DPH: 527 Kč
ks
  V prodeji

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský

Katalog podpůrných opatření- dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu podává charakteristiku daného znevýhodnění, dopady tohoto znevýhodnění na vzdělávání, rámcovou diagnostiku žáka s mentálním postižením a oslabením kognitivního vývoje a podrobně specifikuje, jakým způsobem realizovat ve vzdělávání těchto žáků jednotlivá podpůrná opatření ve druhém až pátém stupni podpory.

První kapitola knihy vymezuje pojmy mentální postižení a oslabení kognitivního vývoje a stupně mentálního postižení ve vazbě na edukaci.

Druhá kapitola katalogu udává dopady daného znevýhodnění na vzdělávání a orientační přehled o specifiku osobnosti těchto žáků.

Třetí kapitola je zaměřena obecně na pedagogickou diagnostiku žáka, popisuje základní diagnostické metody a stupně podpory v návaznosti na diagnostiku žáka.

Nosná kapitola katalogu je čtvrtou v pořadí a zaměřuje se na jednotlivá podpůrná opatření jako jsou IVP (individuální vzdělávací plán), metody výuky, úprava obsahu a výstupů vzdělávání, organizace výuky, předměty speciálněpedagogické péče, pedagogická intervence, uzpůsobení forem komunikace a personální podpora, hodnocení, pomůcky, prodloužení délky vzdělávání a podpůrná opatření jiného druhu. Texty jednotlivých podpůrných opatření mají obdobnou strukturaci, jež zahrnuje popis podpůrného opatření, jeho aplikaci ve stupních podpory, příklady dobré a špatné praxe, relevantní rozšiřující literaturu.

Závěrem dovolte parafrázi okřídleného Komenského citátu: Díky katalogu získáte zevrubnou představu o potřebách žáků s mentálním postižením a oslabením kognitivního (školního) výkonu. Přeneseně se tedy s pomocí naší knihy stanete „učenými“ v oblasti relevantních skupin podpůrných opatření v jednotlivých stupních podpory vašich žáků. Samozřejmě, že povědomí o podpůrných opatřeních lze získat i jinak, ale katalog nabízí ucelený a komplexní přehled pro celou danou oblast.

Chcete se na něco zeptat?