Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností 2023

Autor: Ing. Ivan Tomší

  • Kód produktu: 2977
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 760
  • Vazba: vázaná
  • ISBN: 978-80-7554-387-5
  • Vydání:5. aktualizované
  • Datum vydání: březen 2023
  • Vaše cena s DPH: 699 Kč
ks
    Právě vyšlo

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd.

Katalog prací pro rok 2023

V publikaci se odráží změny, ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání publikace. Do knihy je tedy zahrnuta poslední úprava účinná od 1. 1. 2023.

Přehled změn v aktuálním znění katalogu prací

V katalogu prací ve veřejných službách a správě se například zcela nově zařazují práce do platových tříd týkající se oblasti nakládání s energiemi, nejnáročnější práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v řízení o přestupcích a při poskytování sociálních služeb. Významná úprava pro zařazování vedoucích zaměstnanců v pozici statutárních orgánů byla provedena v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník. Nejrozsáhlejší změnu představuje úprava příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví, který byl kompletně nahrazen. V katalogu správních činností se například nově doplňují správní činnosti týkající se oblasti sociální práce na úřadech práce, veterinární péče a krizového řízení. Nově se specifikují správní činnosti v oblasti azylové a migrační politiky. Dále byla provedena úprava příkladů správních činností týkající se jaderné bezpečnosti. V zájmu zvýšení určitosti při přidělování kódů ISCO-CZ v rámci poskytování údajů do informačního sytému o platech se tento kód nově uvádí u jednotlivých příkladů prací.

Obsahuje i výňatky ze související legislativy

Pro úplnost publikace obsahuje části zákonů a prováděcí právní předpisy, které upravují nebo mají bezprostřední vliv na platové poměry zaměstnanců a státních zaměstnanců.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?