Powered by Smartsupp

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

Autor: Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček

 • Kód produktu: 66248
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 546
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7598-615-3
 • Datum vydání: leden 2020
 • Běžná cena s DPH: 1 215 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -146 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 069 Kč
ks
  V prodeji

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů. Z nejdůležitějších změn lze např. uvést:

 • S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně definice pozemku na základě novely katastrálního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. (novela stavebního zákona).
 • Ke dni 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.). Katastrální úřady tak od 1. 7. 2017 musí v rámci vkladového řízení u smluv, které podléhají uveřejnění prostřednictvím registru smluv, zjistit, zda smlouva předložená ke vkladu práva je účinná v návaznosti na uveřejnění v registru smluv.
 • S účinností k 1. 7. 2017 došlo k zásadní změně právní úpravy v oblasti správního trestání v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, což vedlo k novelizaci odpovídajících ustanovení katastrálního zákona.
 • S účinností od 24. 4. 2019 platí nová úprava práv a povinností při zpracování osobních údajů, a to základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
 • Od 1. 1. 2018 se do katastru zapíše vzdání se předkupního práva spoluvlastníka, jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, a to jako poznámka. Předkupní právo spoluvlastníka bylo do občanského zákoníku vráceno novelou č. 460/2016 Sb.
 • Dne 1. 4. 2017 také nabyla účinnosti novela katastrální vyhlášky (provedená vyhláškou č. 87/2017 Sb.).

Komentář autoři doplnili bohatě zejména o relevantní judikaturu, která u vydání prvního byla uvedena pouze okrajově.

Právní stav komentáře je k 1. 7. 2019.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?