Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář

Autor: Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek a kolektiv

 • Kód produktu: 65481
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 472
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7478-703-4
 • Datum vydání: březen 2015
 • Běžná cena s DPH: 995 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -149 Kč
 • Vaše cena s DPH: 846 Kč
ks
  V prodeji
Řadu rekodifikačních komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář k novému katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb. Tento komentář reaguje na změny související s přijetím nového občanského zákoníku. Tato nová úprava zahrnuje posílení zásady materiální publicity a ochrany dobré víry v souvislosti s vkladem do katastru nemovitostí, spojení „osudu“ stavby s pozemkem, na němž stojí, změny ohledně spoluvlastnictví a definice bytové jednotky v občanském zákoníku, popsáno je rovněž aktuální pozměněné vkladové řízení a další. Nová úprava je komentována v plné šíři velmi přehledným způsobem. Osvětlením těchto nových institutů nabízí aplikační praxi i široké veřejnosti výklad a pomůcku k orientaci v dosud problematických a výkladově sporných ustanoveních. Zdůrazněny jsou postupy, na kterých se praxe ustálila od účinnosti nového katastrálního zákona. Autorský kolektiv tvoří pracovníci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: JUDr. Eva Barešová, vedoucí legislativního oddělení ČÚZK JUDr. Iveta Bláhová, právnička odboru kontroly a dohledu ČÚZK a členka katedry občanského práva Právnické fakulty UK Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK Ing. Lumír Nedvídek, ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK Ing. Helena Šandová, ředitelka odboru správy dat ČÚZK

Chcete se na něco zeptat?