Powered by Smartsupp

Komentář k Ústavě a Listině (2. roz. vyd.)

Autor: Karel Klíma kol.

  • Kód produktu: 45237
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 1448
  • Vazba: váz. B5, 2 svazky
  • ISBN: 978-80-7380-140-3
  • Datum vydání: říjen 2009
  • Vaše cena s DPH: 1 399 Kč
ks
    V prodeji
Druhé vydání komentáře si vyžádalo značnou aktualizaci, rozšíření, doplnění i dílčí přepracování. Komentář je nově rozdělen do dvou svazků, z nichž jeden obsahuje Ústavu a Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, druhý pak Listinu základních práv a svobod. Ke znění jednotlivých článků je doplněn obsáhlý komentář, judikatura, seznam souvisejících ustanovení ústavního pořádku a mezinárodních smluv, detailní přehled literatury a odkazů na související články.
Ústavní pořádek přímo i nepřímo počítá s provedením, rozvedením a konkretizací v dalších zákonech. Pro úplnost komentáře k ustanovením Ústavy a Listiny je proto druhé vydání nově doplněno o výběr zákonů, které organicky předmět oboru ústavního práva dotvářejí. Přístup ke komfortnímu využití jejich elektronické verze naleznete na levé předsádce publikace.

Chcete se na něco zeptat?