Powered by Smartsupp

Komentář k zákonu o obchodních korporacích (3 svazky)

Autor: Bělohlávek J. Alexander a kolektiv

 • Kód produktu: 60613
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 2736
 • Vazba: váz., 155x230 mm
 • ISBN: 978-80-7380-451-0
 • Datum vydání: říjen 2013
 • Běžná cena s DPH: 2 889 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -867 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 022 Kč
ks
  V prodeji
Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společ- ností, resp. všech právnických osob, které budou nejen nuceny přizpů- sobit vnitřní režim tomuto předpisu (ve spojení s občanským zákoníkem a dalšími předpisy), nýbrž upravit i své statuty (společenské smlouvy, stanovy, podmínky pro fungování orgánů apod.). Jde o změnu, která se jen v korporátním rozměru jen v první fázi její implementace dotkne cca dvou miliónů subjektů působících v České republice. Přitom lze počítat s nebývalým zájmem o nové a zejmé- na kvalifikované informace, když lze zdůraznit, že zejména tuzemská praxe je na předmětnou změnu vcelku nepřipravena.

Chcete se na něco zeptat?