Powered by Smartsupp

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek (2. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kolektiv

 • Kód produktu: 60749
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 978-80-7380-660-6
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 640
 • Datum vydání: květen 2017
 • Běžná cena s DPH: 890 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -267 Kč
 • Vaše cena s DPH: 623 Kč
ks
  V prodeji
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. Všichni autoři komentáře (M. Adámková, M. Ajmová, M. Čech, V. Fidler, P. Herman, M. Koudelková, M. Malenková, L. Matochová, H. Romanová, J. Vondráček, J. Weigel) jsou zároveň autory zákona a komentář tak poskytuje jedinečný výklad jednotlivých ustanovení zákona zejména s ohledem na jejich účel. Druhé vydání komentáře zohledňuje první zkušenosti z uživatelské praxe, výkladová stanoviska gestora zákona, stanoviska Evropské komise a také počínající rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému zákonu. Komentář dále návodně vysvětluje jednotlivá ustanovení zákona a zadavatelé a dodavatelé v komentáři naleznou odpovědi na otázky, jakým způsobem by měli postupovat v rámci zadávacího řízení, aby jejich jednání bylo v souladu se zákonem. Kromě podrobného výkladu jednotlivých ustanovení poskytuje komentované vydání zákona i praktické příklady postupu zadavatele v jednotlivých situacích, případně naopak popis takového postupu zadavatele, který by byl v rozporu se zákonem. Také proto má komentář zásadní význam pro správné pochopení textu zákona a správný postup zadavatelů a dodavatelů.

Chcete se na něco zeptat?