Powered by Smartsupp

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související (2. aktualizované vydání)

Autor: Jan Mareček, Jiří Doležal, Vladimíra Sedláčková a kolektiv

 • Kód produktu: 60793
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 960
 • Vazba: váz., 155x230 mm
 • ISBN: 978-80-7380-703-0
 • Datum vydání: září 2018
 • Běžná cena s DPH: 1 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -120 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 079 Kč
ks
  V prodeji

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje nepostradatelnou pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 1. 2018.

Chcete se na něco zeptat?