Komplikované případy ve mzdové účtárně v teorii a přehledných praktických příkladech • s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji v roce 2023

Určeno pro:mzdové účetní, personalisty, majitele firem a pro všechny další zájemce o získání aktuálních informací z oblasti mzdové a personální problematiky

Obsah: Problémy v oblasti mezd, které neřešíme každý den, ale musíme na ně být připraveni, vše aktuálně podle platné legislativy, s přihlédnutím k očekávanému vývoji v roce 2023 a 2024. Tradičně jak v teorii, tak i v praktických příkladech.

 • Sociální pojištění • sleva zaměstnavatele u zkrácených úvazků0/li>
 • Novela zákoníku práce
 • Kontrola čerpání dovolené
 • Výpočet nároku na dovolenou v případě změny úvazku
 • Výpočet nároku na dovolenou případě dlouhodobé nepřítomnosti
 • Zaměstnanecké benefity a jejich dopad na odvody zaměstnanců a zaměstnavatele
 • Stravování a občerstvení pro zaměstnance
 • Přehled případů, kdy zaměstnavatel nedoměřuje zdravotní pojištění do minimální výše a upozornění na problematické situace, kdy je doměření nutné.
 • Odměny u DPP a zaměstnání malého rozsahu
 • Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku nejen u DPP
 • Pracovní smlouva versus Smlouva o výkonu funkce jednatele, rozdíly z pohledu pracovního práva a nemocenského pojištění
 • Srážky ze mzdy a jejich významné změny pro rok 2023
 • Vyplňování „běžných“ tiskopisů zaměstnanci a zaměstnavatelem
 • Daňové zvýhodnění na děti v problematických případech
 • Aktuality ke dni konání semináře • očekávané změny v roce 2023 a 2024
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 19. června 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24971
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat