Komunitární právní řád

Autor: Denys Simon

  • Kód produktu: 33259
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 818
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-7357-114-5
  • Datum vydání: leden 2006
  • Vaše cena s DPH: 817 Kč
ks
    V prodeji
Překlad třetího vydání základní francouzské učebnice institucionálního práva EU. První část učebnice čtenáře seznamuje s dosavadním průběhem a s politickými teoriemi evropské integrace a podrobně rozebírá institucionální uspořádání EU, dělbu pravomocí mezi EU a její členské státy a výkon těchto pravomocí. V druhé části se učebnice zevrubně zabývá systémem pramenů práva EU a působením unijního práva v právních řádech členských států. Poslední část učebnice pak podrobně pojednává o jednotlivých druzích řízení před Soudním dvorem ES. Syntetický výklad je důsledně provázán s odkazy na relevantní judikaturu Soudního dvora ES, jiných mezinárodních soudů i soudů členských států a zároveň na množství odborné literatury vzniklé ve „starých“ členských státech EU, které se procesu evropské integrace účastní od jejího počátku.

Chcete se na něco zeptat?