Powered by Smartsupp

Konsolidace účetních výkazů - principy a praktické aplikace (2. upravené a rozšířené vydání)

Autor: Vladimír Zelenka, Marie Zelenková

 • Kód produktu: 33504
 • Nakladatelství: Ekopress
 • Počet stran: 551
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-87865-43-9
 • Datum vydání: květen 2018
 • Běžná cena s DPH: 690 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 7%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 642 Kč
ks
  V prodeji

Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky.

Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je vysvětlována rovněž v obecné rovině, což činí publikaci odolnější vzhledem ke změnám aktuální podoby účetní standardizace. Kde je to podstatné, je uvedeno srovnání s aktuální úpravou konsolidací v České republice. Kniha obsahuje velké množství jak dílčích, tak i komplexních příkladů, které poskytnou inspiraci pro sestavení konsolidované závěrky v praxi.

Přestože rozsah textu jakožto repetitoria a praktika v jednom nedává prostor pro všechny oblasti konsolidace a ekvivalenční metody, publikace umožní čtenáři danou problematiku pochopit a získat vědomosti o tom, jak sestavit konsolidované účetní výkazy.

Kniha dobře poslouží jako studijní materiál pro výuku konsolidovaných účetních závěrek na vysokých školách, pro přípravu na vstup do auditorské profese, pro vzdělávání účetních odborníků i pro další formy vzdělávání. Vedoucím účetním pracovníkům pomůže při sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Finančním manažerům a jiným ekonomickým vedoucím pracovníkům umožní pochopit podstatu čísel podávaných konsolidovanými výkazy tak, aby volili správná rozhodnutí ve své řídící práci.

Obsahem publikace je:

 • Vymezení konsolidačního celku
 • Konsolidační koncepce
 • Metody konsolidace a ekvivalenční metoda
 • Konsolidace rozvahy, výkazu o úplném výsledku, výsledovky, výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, konsolidovaná příloha
 • Řešení vnitroskupinových vztahů
 • Problematika dividend v konsolidaci a ekvivalenční metodě
 • Změny ve výši podílu
 • Odložená daň v konsolidaci
 • Dekonsolidace

Chcete se na něco zeptat?