Kontrola inspekce práce • prevence a obrana zaměstnavatele před porušením a postihem pracovněprávních povinností • včetně prevence nařčení ze Švarcsystému

Určeno pro: všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají zaměstnance podle zákoníku práce anebo spolupracují s OSVČ. Zejména pak jednatelům, členům představenstva, ředitelům, manažerům a firemním právníkům. V neposlední řadě také vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních (HR) oddělení a konečně také mzdovým účetním.

Cíl: Pro zajišťování nejrůznějších činností vzniká potřeba najímat zaměstnance a přidělovat jim práci. Pro najímání a řízení zaměstnanců jsou stanovena pravidla, od kterých se zpravidla není možné odchýlit a je potřeba je dodržet. V opačném případě hrozí zaměstnavateli nepříjemnosti a pokuty ze strany inspektorátů práce. Obdobně je nutné mít správně nastavené smlouvy a pravidla spolupráce s OSVČ, abyste zamezili nařčení a postihu za Švarcsystém. Tento seminář Vás provede povinnostmi, které jsou nejčastěji kontrolovány inspektoráty práce. Současně získáte přehled, jak správně postupovat při samotné kontrole. Získáte také praktická doporučení, jak se správně obhajovat při nesouhlasu s výsledky kontroly nebo nesouhlasu s uloženou sankcí. Díky správně nastaveným pravidlům a procesům můžete totiž rizika nařčení a ukládání sankcí minimalizovat. Nebudou chybět ani doporučení pro nastavení smluv a pravidel spolupráce s OSVČ.

Program semináře:

Prevence před porušením pracovněprávních povinností

 • přehled nejčastěji kontrolovaných povinností zaměstnavatelů
 • praktické příklady jednotlivých pochybení
 • aktuální judikatura
 • prevence před uložením sankcí
 • spolupráce s OSVČ
 • analýza znaků spolupráce
 • správný výběr a revize smlouvy
 • správný postup při nastavení spolupráce

Postup při kontrole a obrana v přestupkovém (správním) řízení

 • oprávnění inspektorů práce
 • průběh kontroly
 • obrana proti protokolu o výsledku kontroly
 • obrana ve správním řízení

Závěrečná doporučení

 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15670
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat