Kontrolní hlášení – Praktická příručka k vyplnění formuláře

Autor: Ing. Mária Mikulecká

  • Kód produktu: 5697
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 136
  • Vazba: brožovaná
  • Vydání:2. vydání
  • Vaše cena s DPH: cca 250 Kč
ks
    Připravujeme

Plátci DPH jsou v praxi často pouhými „uživateli svého účetního softwaru“ a mají tendenci se o obsah podávaného kontrolního hlášení příliš nezajímat, neboť účetní programy jsou uživatelsky velmi přívětivé.

Jak porozumět problematice kontrolního hlášení

Tato publikace je určena pro každého plátce DPH, kterého princip kontrolního hlášení, jehož účelem je zabránit neoprávněnému odčerpávání finančních prostředků z veřejného rozpočtu, zajímá.

Jak se vyvarovat postihům ze strany správce daně

Díky této publikaci porozumíte problematice kontrolního hlášení a budete se schopni vyhnout tomu, aby vám správce daně ve věci kontrolního hlášení neposlal výzvu k odstranění pochybnosti o jeho správnosti nebo úplnosti. Kniha poskytuje ucelený pohled na speciální daňové tvrzení, které bylo od 1. 1. 2016 již několikrát novelizované. Zdůrazněny jsou sankce za nedodržení lhůt souvisejících s kontrolním hlášením, vysvětlena je obsahová náplň jednotlivých oddílů kontrolního hlášení, která je úzce propojena se souvisejícím daňovým přiznáním k DPH.

Elektronické podání

Závěr knihy patří samotnému elektronickému podání přes datovou schránku nebo portál Finanční správy.

Chcete se na něco zeptat?