Kouč vlastního života

Autor: Marián Béreš

 • Kód produktu: 89462
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4689-0
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Jak se vymanit z bludného kruhu opakujících se negativních situací v životě? Jak nastartovat svoji životní cestu směrem ke spokojenosti? Jak pochopit základní podstatu našeho fungování? Jak objevit své poslání a hodnoty svého osobního příběhu? Jak skloubit osobní a pracovní život? Toto všechno a mnoho dalších užitečných rad naleznete v knize, která osvětluje základní pochody ve vědomé i nevědomé rovině naší mysli a navrhuje praktické postupy, jak pracovat s naším životem. Autor-kouč kombinuje nejnovější poznatky psychologů, neurologů a koučů směrem ke spokojenému životu. Nenabízí levné postupy, ale zkoumá příčiny našeho chování a pro každého navrhuje jeho individuální plán – jeho osobní příběh.OBSAH:Úvod 9

Poděkování 11

Moje objevování života 13

Holistický přístup k člověku 19

Spokojenost jako primární cíl člověka 21

Zdraví 22

Rodina a osobní vztah 23

Vztahy vnější 23

Práce 23

Koníčky, záliby 23

Společnost 23

1. Základní psychologické teorie fungování člověka 27

1.1 Maslowova hierarchie potřeb 27

1.2 Neurony a vznik potřeb v psýché člověka 30

1.3 Přehled teorií potřeb z psychologického hlediska 35

1.4 Vědomí a nevědomí 37

1.4.1 Platónovo podobenství jeskyně 38

1.4.2 Sny 39

1.4.3 Symptomy 39

1.5 Model štěpení psýché dle Franze Rupperta 40

1.5.1 Zdravá část psýché a její poznávací znamení 41

1.5.2 Část psýché obsahující traumata a nenaplněné potřeby 42

1.5.3 Část psýché Já přežití a její poznávací znamení 47

1.6 Teorie vzniku traumatu dle Arthura Janova 51

1.7 Psychosomatika 51

1.8 Teorie systemických konstelací Berta Hellingera 52

1.9 Konstelace traumatu dle Franze Rupperta 56

1.10 Voice Dialogue 60

1.11 Teorie rané citové vazby (attachmentu) dle Johna Bowlbyho 62

1.11.1 Fáze formování citové vazby 63

1.11.2 Typy citové vazby 64

1.11.3 Důsledky citové vazby na vývoj osobnosti 65

1.11.4 Shrnutí teorie citové vazby a propojení s transgeneračními teoriemi 72

1.12 Koncept kontinua Jean Liedloffové 72

1.12.1 Kontinuum 73

1.12.2 Princip kontinua a naše společnost 74

1.12.3 Základní fungování dětí dle teorie Konceptu kontinua 76

1.13 Transpersonální psychologie Stanislava Grofa 78

1.13.1 Vliv porodu na psychický vývoj jedince 78

1.13.2 Matrice porodu 79

1.13.3 Vliv císařského řezu na psychiku jedince 80

1.14 Bioenergetika 80

1.15 Další teorie a studie ohledně fungování psýché - prenatální období a porod 83

1.15.1 Prenatální pocity a potřeby dítěte 83

1.15.2 Vzpomínky na početí i porod 85

1.16 Shrnutí přehledu psychologických teorií fungování člověka 89

2. Potřeby člověka v různých fázích života 91

2.1 Potřeby dítěte před narozením 93

2.2 Porod 95

2.3 Období do tří měsíců po porodu 96

2.4 Období od tří měsíců do jednoho roku věku 99

2.5 Období od jednoho do tří let věku 100

2.6 Plné dětství - období mezi 4 a 7 rokem věku 101

2.7 Konec dětství a začátek puberty - období mezi 8 a 14 rokem věku 103

2.8 Pubertální období a začátek dospělosti - mezi 15 a 21 rokem věku 106

2.9 Budování samostatnosti - období od 22 do 28 let 108

2.10 Období rozvoje schopností, Kristova léta, hledání smyslu života - od 29 do 35 let 112

2.11 Období zralosti - od 36 do 42 let 114

2.12 Období plné zralosti - od 43 do 49 let 115

2.13 Období pokročilé dospělosti - od 50 do 56 let 117

2.14 Starší dospělost - od 56 do 63 let 119

2.15 Období raného stáří - od 64 do 70 let 121

2.16 Pravé stáří - od 70 let výše 122

2.17 Shrnutí potřeb člověka v jednotlivých fázích jeho života 124

3. Fungování člověka v racionální rovině 125

3.1 Silné a slabé stránky člověka 125

3.2 Výkon člověka 132

3.3 Holistický osobní rozvoj člověka 137

3.4 Time management 140

3.4.1 Úvod do time managementu 140

3.4.2 Dvacet čtyři hodin našeho života 140

3.4.3 Time management 4. generace - základní popis 142

3.4.4 Hierarchie cílů a plánů člověka 147

3.4.5 Vlastní čas, cizí čas a jejich vliv na spokojenost 151

3.4.6 Jak rozlišit to podstatné - priority 152

3.4.7 Eisenhowerův princip priorit 154

3.4.8 Rozhodovací proces 160

3.4.9 Nesouhlas a možnosti rozhodování 163

3.4.10 Křivka výkonu 165

3.4.11 Plánování 168

3.4.12 Shrnutí time managementu 174

4. Praktická část - osobní příběh 175

4.1 Minulost 176

4.1.1 Můj rodokmen 177

4.1.2 Mapa mého života 180

4.1.3 Klíčová traumata a nenaplněné potřeby 181

4.1.4 Přijetí minulosti jako faktor osobního růstu 182

4.1.5 Seznam životních úspěchů 189

4.1.6 Zaprášené diamanty 192

4.1.7 Nejdůležitější lidé v mém životě 192

4.1.8 Práce s minulostí pomocí metod práce s nevědomou rovinou 193

4.1.9 Shrnutí části Minulost 193

4.2 Přítomnost 195

4.2.1 Typologie osobnosti 195

4.2.2 Sto otázek 196

4.2.3 Deset klíčových otázek 199

4.2.4 Graf miluji-nenávidím 200

4.2.5 Moje hodnoty 208

4.2.6 Můj zdravotní stav 212

4.2.7 Zdravé bydlení 213

4.2.8 Klíčové vztahy 213

4.2.9 Pohled na přítomnost prostřednictvím práce s nevědomou

rovinou 215

4.2.10 Shrnutí části Přítomnost 215

4.3 Budoucnost 216

4.3.1 Poslání 217

4.3.2 Vize 219

4.3.3 Cíle a jejich plánování 222

4.3.4 Důležití lidé na mé cestě Osobního příběhu 228

4.3.5 Pozitivní myšlení 231

4.3.6 Pohled do budoucnosti 232

4.3.7 Shrnutí části Budoucnost 233

Závěr 235

Doporučená literatura a filmy 236

Seznam použité literatury 238

Chcete se na něco zeptat?