Kratší úvazky v širších souvislostech a v porovnání s plnými úvazky • výhody a nevýhody • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

 • Zaměstnávání na kratší pracovní dobu – výhody a nevýhody oproti stanovené týdenní pracovní době
 • Pracovní doba stanovená a sjednaná; sjednání pracovní doby v pracovní smlouvě – jak a proč; úprava pracovní doby u kratších úvazků – řešení výjimek v souvislosti s celkovou úpravou pracovní doby u zaměstnavatele
 • Kratší pracovní doba při pružné pracovní době a její úpravy.
 • Práce v rámci úvazku, nad úvazek, ale do stanovené týdenní pracovní doby • práce přesčas u kratší pracovní doby • rozdíly u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby v porovnání se stanovenou týdenní pracovní dobou
 • Pracovní místo, co je definuje a jak je chápat v souvislosti s kratším úvazkem
 • Dva nebo více kratších úvazků u téhož zaměstnance • souvislost se sjednaným druhem práce • jak přistupujeme k plánování pracovní doby • pracovní neschopnosti • dovolené atd. Rozdíl mezi dvěma polovičními a jedním plným úvazkem.
 • Potřeba kratší pracovní doby na straně zaměstnavatele v případech, kdy pro zaměstnance nemá práci na plný úvazek (např. při organizačních změnách z důvodu snižování stavu zaměstnanců za účelem zefektivnění práce) • situace a jejich řešení
 • Potřeba kratší pracovní doby na straně zaměstnance • kdy musíme zaměstnanci vyhovět a kdy ne • sjednání kratší pracovní doby na omezenou dobu nebo bez časového omezení
 • Práce rodičů na kratší úvazek v souvislosti s rodičovskou dovolenou
 • Odměňování při kratším úvazku
 • Dovolená jako taková a dovolená u kratších úvazků – nárok na dovolenou za kalendářní rok a jeho výpočet • poměrná část dovolené • co se pro účely dovolené považuje za výkon práce • nárok na dovolenou při práci nad sjednaný úvazek • dovolená při přechodu na kratší úvazek • krácení dovolené • určení dovolené při plném a při kratším úvazku • čerpání dovolené
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 31. května 2023, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 24956
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 390 Kč Objednat