Powered by Smartsupp

Kriminologie

Autor: Jiří Jelínek

 • Kód produktu: 78012
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 632
 • Vazba: váz., 15 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7502-499-2
 • Datum vydání: srpen 2021
 • Běžná cena s DPH: 820 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -82 Kč
 • Vaše cena s DPH: 738 Kč
ks
  V prodeji

Monografie pojednává o kriminologii jako samostatné společenské empirické vědě o zločinu, jeho podmínkách i příčinách, jeho pachatelích i jeho obětech, ale také o kontrole kriminality nebo jejím prognózování. Hledá místo kriminologie v systému věd, věnuje se jejím hlavním funkcím i úkolům, vysvětluje i různé druhy kriminality a jejich specifické příčiny.

Ačkoliv je kniha zpracována jako monografie, autoři, kterými jsou pedagogové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě pod vedením profesora Jiřího Jelínka, vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty UK, svoji profesi nezapřou. Text je veden snahou vyjádřit odborně bezchybně, ale obecně srozumitelně i obtížnou kriminologickou problematiku.

Práce je rozdělena na dvě části – obecnou část a zvláštní část.

Obecná část zaujme rozsáhlým výkladem kriminologických teorií, starších i novějších. Nevyhýbá se ani rozboru kořenů kritické a radikální kriminologie (Karl Marx, William Bonger, Georg Vold), ani jejím současným projevům. Ve zvláštní části monografie věnovali autoři pozornost i fenoménům, které zpravidla nejsou v české nebo slovenské literatuře zpracovány vůbec, anebo nikoliv v takovém rozsahu, jako jsou terorismus, feministická kriminologie, hate crimes a extremismus, kyberkriminalita, korporátní kriminalita, kriminalita bílých límečků aj.

Chcete se na něco zeptat?