Powered by Smartsupp

Krizový management podniku pro 21. století

Autor: Šárka Zapletalová a kolektiv

  • Kód produktu: 33463
  • Nakladatelství: Ekopress
  • Počet stran: 168
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-86929-85-9
  • Datum vydání: říjen 2012
  • Vaše cena s DPH: 174 Kč
ks
    V prodeji

Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám začíná vystupovat do popředí zájmu řady ekonomů problematika krizového managementu podniku.


Záměrem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky krizového řízení podniku a důraz je přitom kladen na možnosti řešení vzniklých krizových situací v podnicích.


Text uvádí čtenáře do problematiky krizového managementu a jeho historického vývoje, vymezuje pojem krize, provádí klasifikací krizových situací, zabývá se jejich vznikem a průběhem a zaměřuje se na manažerskou stránku řízení krizové situace v podniku. Dále jsou probrány otázky krizového plánování a tvorba krizových plánů a scénářů, přiblížena je krizová komunikace a problematika krizového řízení v oblasti veřejné správy.


Výklad je doplněn konkrétními příklady z podnikové praxe a případovými studiemi.


Publikace je určena vysokoškolským posluchačům se zaměřením na oblast managementu a široké odborné veřejnosti, která má zájem o danou problematiku.

Chcete se na něco zeptat?