Kurzarbeit • Antivirus • další důležité informace pro práci personalistů a mzdových účetních • postupy, výpočty

Určeno pro: statutáry společností, vedoucí manažery, personalisty a mzdové účetní

Cíl: seznámit zaměstnavatele s novým systémem státní podpory tzv. Kurzarbeitu, který nahrazuje systém Antivirus, pro případ opětovného vzniku pandemie, ale i pro mimořádné situace, které mohou u zaměstnavatelů nastat. Tento seminář provede krok za krokem touto právní úpravou včetně upozornění na možná úskalí při čerpání tohoto příspěvku. Dále vás lektor seznámí s novinkami platnými od července 2021 a se specifickými případy výpočtu mzdy nebo platu, kde zaměstnavatelé nejčastěji chybují.

Program semináře:

změny v zákoně o zaměstnanosti – kurzarbeit

pojem kurzarbeit, a kdy bude možno tento program využít

podrobné podmínky pro podání žádosti o příspěvek

výpočet a maximální výše příspěvku

možné sankce při nedodržení podmínek při čerpání příspěvku

názorné ukázky – tiskopis žádosti, výpočet a uplatnění nároku

program Antivirus a jeho prodloužení do konce října 2021 – A • karanténa

výpočty ve mzdové účtárně a jejich záludnosti

 • státem uznaný svátek, který připadne na jinak obvykle pracovní den, tzv. placený svátek, svátek a dovolená, začátek směny ve svátek a noční směna, kumulace zákonných příplatků, státem uznaný svátek ve dnech pracovního klidu a zaměstnanec mimořádně pracuje • náhradní volno, nebo příplatek
 • příplatek za ztížené pracovní prostředí – podmínky nároku, výše příplatku, měření ztíženého prostředí orgány ochrany veřejného zdraví
 • pojem dělená směna a příplatky za dělenou směnu a její výše
 • práce přesčas a stravenkový paušál – ano, nebo ne? • daňová uznatelnost stravenkového paušálu – pohled zaměstnavatele, zaměstnance • práce zdomova a stravenkový paušál • dohody a stravenkový paušál • vícesměnné provozy a stravenkový paušál • vnitřní předpis o postupech při poskytování stravenkového paušálu
 • pojem pohotovost a podmínky, za kterých může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít tuto dohodu • výkon práce z pohotovosti • započítává se pohotovost do povinné přestávky v práce mezi směnami • vzor dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o pohotovosti
 • dohody o provedení práce a pracovní činnosti • nemoc zaměstnance činného na základě DPP, DPČ, • jak řešit případné sociální události u těchto pracovněprávních vztahů • vznik účasti na nemocenském pojištění a následný výpočet náhrady odměny za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti • určení výše odměny u „dohodářů“• na co se zaměřují inspektoráty práce • pracovní úrazy u dohodářů • PLS
 • průměrný výdělek a jeho výpočet pro stanovení náhrady za ztráty na výdělku při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, kde se často chybuje – postupy, názorná ukázka výpočtu náhrady viz. § 271a a § 271m ZP.
 • změny od 1.7.2021 • změny ve výši daňového zvýhodnění, měsíční daňový bonus a zrušení jeho maxima • exekuce – tzv. chráněný účet a jeho zřízení • účel chráněného účtu • povinnosti mzdové účetní
 • další aktuální informace podle posledního vývoje legislativy ke dni konání semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. října 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19343
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat