Kvalita života dětí a didaktika

Autor: Hana Lukášová

  • Kód produktu: 17532
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 208
  • Vazba: brož.
  • ISBN: 978-80-7367-784-8
  • Datum vydání: listopad 2010
  • Vaše cena s DPH: 220 Kč
ks
    V prodeji

Kniha určená studentům pedagogických oborů i učitelům z praxe se zaměřuje na změny didaktického rozhodování o otázkách výuky, které jsou odvozeny ze změny pojetí dítěte v roli žáka. Usiluje o celostní (holistický) pohled na jedince. Ve shodě s požadavky Světové zdravotnické organizace vychází z pojetí kvality života dětí (žáků), kterou chápe jako komplex jejich tělesného a psychického stavu, úrovně jejich nezávislosti na okolí, sociálních vztahů, vnímání vlastní pozice v životě, a to v kontextu kultury a systému hodnot, v nichž vyrůstají. Autorka naznačuje cesty k transformaci edukační kultury v podmínkách aplikace Rámcového vzdělávacího programu.

Prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a je řešitelkou či spoluřešitelkou mnoha aktuálních výzkumných úkolů. Je také autorkou několika monografií k otázkám didaktiky a profesní přípravy učitelů.Chcete se na něco zeptat?