Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů

Autor: Jan Gruber, Hana Kyrianová, Alexandra Fonville

 • Kód produktu: 89943
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 200
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5263-1
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 296 Kč
ks
  V prodeji

Naučte se orientovat v lidských vlastnostech a dovednostech! Jste-li manažerem nebo zaměstnancem oddělení lidských zdrojů, je pro vás klíčové umět posoudit schopnosti stávajících i potenciálních kolegů. Potřebujete odhadnout, jakým způsobem přemýšlejí a pracují, znát jejich pracovní výkonnost, motivaci a schopnost plánovat. Také musíte vědět, zda dokážou přesvědčit a motivovat druhé. Způsobům, jak to určit co nejkvalitněji a nejpřesněji, se věnuje tato kniha.Publikace vám srozumitelnou formou přiblíží metody, jak u lidí nacházet a odhadovat jejich schopnosti (například jak se pozná, že je někdo „rozený obchodník“) a také jak s těmito metodami pracovat, aby poskytly věrohodné výsledky. Seznámíte se s tím, jaké jsou hodnotitelské dovednosti, proč jsou často protikladné „zdravému rozumu“ a co se s tím dá dělat. Budete umět předcházet chybám při hodnocení a využívat vlastní síť postojů, přesvědčení i předsudků tak, aby sloužila kvalitnímu a přesvědčivému odhadu lidské povahy. Dozvíte se:• co se děje při sdělení zpětné vazby posuzovanému a jakým způsobem to ovlivňuje jeho další pracovní růst

• jak ovlivňuje výběr zaměstnanců atmosféru a výkonnost pracovního týmu

• jak použití moderních metod (development centrum, assessment centrum, výběrový pohovor, individuální psychodiagnostické vyšetření aj.) ovlivňuje prestiž oddělení lidských zdrojů

Hlubší informace o problematice posuzování zaměstnanců ocení i studenti ekonomických, manažerských a humanitních oborů, které se zabývají studiem lidské psychiky.OBSAH:Předmluva

Poděkování

Seznam zkratek

Klíčové pojmy v posuzování zaměstnanců

1. Psychologické koncepty v kvalitativní diagnostice

1.1 O projekci a nevědomí

1.2 O obranách ega a narcistním zranění

1.3 O osobnostních typech

1.4 O procesu učení jako o procesu modelovaném zpětnou vazbou

1.5 O tom, že mluvit o něčem se dost liší od toho, co doopravdy udělám

1.6 O rysech, kterými se lidé od sebe vzájemně odlišují

1.7 O jedinečnosti a individualitě každého člověka

1.8 O vlivu zájmu expertů na pracovní výkon

1.9 O vlivu angažovanosti na pracovní výkon

1.10 O učení a rozvoji osobnosti v záblesku inspirace

1.11 O tom, že psychika je soubor částí

1.12 O konformitě k roli

1.13 O očekávání, které ovlivňuje chování (pygmalionský efekt, efekt očekávání, Rosenthalův efekt)

1.14 O osobnostních konstruktech a vlastní teorii osobnosti

1.15 O normách, duševních poruchách a poruchách osobnosti

1.16 O současném člověku jako potomku dlouhé řady paleolitických lovců a sběračů

2. Principy

2.1 Kvalitativnost

2.2 Triangulace

2.3 Etika a etiketa psychodiagnostiky

2.3.1 Účel diagnostiky

2.3.2 Zacházení s informacemi

2.3.3 Snížení tenze (napětí) během diagnostického programu

2.3.4 Poskytnutí rovných šancí

3. Vstupní informace do kvalitativní diagnostiky

3.1 Filozofie zadání

3.2 Naslouchání a parafráze

3.3 Operacionalizace

4. Metody a techniky v kvalitativní diagnostice

4.1 Parametry technik v kvalitativní diagnostice: přiměřenost kontextu, strukturovanost a zaměřenost vyzývací charakteristiky

4.2 Klasifikace technik kvalitativní diagnostiky

4.2.1 Klasifikace podle uspořádání

4.2.2 Klasifikace podle přiléhavosti

4.2.3 Klasifikace podle času

4.2.4 Kategorie diagnostických technik

4.3 Klasifikace diagnostických metod

4.3.1 Cíle diagnostické metody

4.3.2 Individuální nebo skupinová diagnostika

4.3.3 Rozdělení diagnostických metod podle rozsahu

4.4 Tvorba technik v kvalitativní diagnostice

4.5 Skládání technik do diagnostické metody

4.5.1 Skladba technik v metodách

4.5.2 Tematizování diagnostické metody a provazování technik

5. Dovednosti hodnotitele

5.1 Pozorování – interpretace

5.2 Záznam pozorování

5.3 Hodnotitelské chyby

5.3.1 Haló efekt

5.3.2 Atribuce

5.3.3 Projekce

5.3.4 Vlastní teorie osobnosti

5.3.5 Předčasné závěry

5.3.6 Přísnost a shovívavost

5.3.7 Generalizace a předsudky

5.3.8 Centrální tendence

5.3.9 Chyba „vyšetřovatele“

5.3.10 Vnitřní paradigma hodnotitele

5.3.11 Vyhoření

5.3.12 Zkreslení na základě postoje vytvořeného už před diagnostikou

5.3.13 Nadměrná sebedůvěra

5.4 Hodnotitel jako nástroj diagnostiky

5.5 Stylizace diagnostikovaných

6. Porada hodnotitelů

6.1 Kdy se realizuje

6.2 Trvání porady hodnotitelů

6.3 Kdo se porady účastní

6.3.1 Proč by se měl porady hodnotitelů účastnit manažer/zadavatel

6.3.2 Proč by se nemusel porady hodnotitelů účastnit manažer/zadavatel

6.4 Řízení porady – role

6.5 Struktura porady

6.6 Způsob hodnocení

6.7 Proces rozhodování

6.7.1 Rizikový fenomén – skupinové myšlení neboli „groupthink“

6.7.2 Efekt „sázka naslepo“

6.7.3 Požadavek na poslední chvíli

6.7.4 „Já ho znám, jako obchodník je výborný“

6.7.5 „Všechno je špatně“

6.7.6 „Musím se rozhodnout tady a teď“

6.8 Debreefing

7. Výstupy

7.1 Zacházení s výstupy

7.1.1 Stanovení a respektování cíle

7.1.2 Nastavení pravidel – aplikace principů etiky

8. Průběh a principy zpětné vazby

8.1 Parametry zpětné vazby a s nimi spojené otázky

8.2 Obrany vůči zpětné vazbě a co s nimi

9. Použití diagnostiky ve firemní praxi

9.1 Výběr zaměstnance

9.1.1 Výběr zaměstnance bez kvalitativní diagnostiky

9.1.2 Co poskytuje kvalitativní diagnostika

9.1.3 Proč může být kvalitativní diagnostika při výběru zadavatelem zpochybňována

9.2 Kvalitativní diagnostika v oblasti rozvoje zaměstnanců

9.2.1 Zjišťování rozvojových potřeb

9.2.2 Přístup kvalitativní diagnostiky je typický svým důrazem na zacílení a motivaci

9.2.3 Námitky ke kvalitativní diagnostice u rozvoje zaměstnanců

9.3 Latentní efekty užití psychodiagnostiky při výběru a rozvoji zaměstnanců

10. Návaznost kvalitativní diagnostiky na další způsoby práce s lidskými zdroji

10.1 Efektivní provazování – kde diagnostika působí užitečně

10.1.1 Diagnostika › výběr › pracovní adaptace nových zaměstnanců

10.1.2 Diagnostika › vzdělávací metody

10.1.3 Diagnostika › periodické hodnocení zaměstnanců

10.1.4 Třistašedesátistupňová zpětná vazba a diagnostika

10.1.5 „Outplacement“ › diagnostika

10.2 Nevhodné návaznosti

10.2.1 Kompetenční model a jeho návazné využití pro kvalitativní diagnostiku

10.2.2 Diagnostika › propouštění zaměstnanců

10.2.3 „Teambuilding“ a diagnostika

Závěrem

Shrnutí

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Chcete se na něco zeptat?