Kvantitativní metody a informační technologie

Autor: Richard Hindls, Stanislava Hronová, Tomáš Cipra, Josef Horák, Olga Malíková

 • Kód produktu: 45401
 • Nakladatelství: Institut certifikace účetních, a.s.
 • Počet stran: 340
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-87985-01-4
 • Datum vydání: březen 2015
 • Běžná cena s DPH: 720 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -86 Kč
 • Vaše cena s DPH: 634 Kč
ks
  V prodeji

Z obsahu:
Základy teorie informačního systému

Úloha informací v podniku

Počítačové komponenty

Data a jejich zpracování

Kontrolní informační systémy: řízení rizik v podniku a vnitřní kontrola

Elektronické obchodování

Kritéria výběru účetního informačního systému

Ekonomické a podnikové informační systémy v ČR

Elementární statistická zkoumání

Hospodářská statistika

Základy počtu pravděpodobnosti

Statistická indukce. Úsudky na základě výběru vzorku

Regresní a korelační analýza

Analýza vývoje ekonomických ukazatelů. Časové řady

Národní účetnictví jako systém makroekonomických informací

Základní účetní principy

Agregáty národního účetnictví a jejich vzájemné vazby

Jednoduché úročení a diskontování

Složené úročení

Reálná úroková míra

Časová hodnota peněz a investiční rozhodování

Důchody

Umořování dluhu

Jednoduché úročení a diskontování v rámci krátkodobých cenných papírů

Pokročilejší partie úrokového počtu

Výpočetní aspekty obligací

Výpočetní aspekty akcií

Burzy a indexy cenných papírů

Analýza portfolia

Výpočetní aspekty pojištění osob

Výpočetní aspekty pojištění majetku

Matematické repetitorium

Chcete se na něco zeptat?