Powered by Smartsupp

Legal English and its Grammatical Structure

Autor: Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus

  • Kód produktu: 52610
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 196
  • Vazba: váz. A5
  • ISBN: 978-80-7357-455-0
  • Datum vydání: červenec 2009
  • Vaše cena s DPH: 315 Kč
ks
    V prodeji
Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť se jedná o oblast, v níž hraje velkou úlohu tradice zachovaná v právních textech ze staršího období. Tyto prvky se přetransformovaly na charakteristické znaky dnešní právní angličtiny. Pokud jde o gramatiku, prakticky neexistuje oblast, kde by se v právním textu nevyskytovaly zvláštnosti příznačné pro tento jazykový registr. Mnohé ze zvláštností dokonce do jisté míry odporují běžným gramatickým pravidlům.

Touto studií autoři chtějí poukázat na důležitost gramatiky při lingvistické charakteristice anglických právních textů.

Publikace je určena všem, kdo přicházejí do styku s anglickým právním textem, ať už při jeho interpretaci nebo tvorbě, a to hlavně překladatelům. Uživatel může k osvojení si jazykových zvláštností právní angličtiny využít cvičení, která pomáhají procvičovat a upevňovat dovednost vhodně zacházet s jazykovými prostředky právního jazyka.

Chcete se na něco zeptat?