Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Autor: Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

  • Kód produktu: 88951
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 144
  • Vazba: brož., 14×21 cm
  • ISBN: 978-80-247-1125-6
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    V prodeji

Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je pro lékaře velice náročným úkolem, kterému se nevyhýbají ani rizika nezdaru. Renomovaný český autor, doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., předkládá proto lékařům návody, jak odstranit nedostatky, kterých se dopouští například v otázkách týkajících se informování pacientů o povaze zjištěných poruch zdraví, o zvolených léčebných postupech a průběhu nemoci apod. Radí, jak těmto nepříjemnostem předejít.Z obsahu
Předmluva

1. Vztah mezi lékařem a pacientem na počátku 21. století

1.1 Východiska biologická, psychosociální a kulturní

1.2 Specifické rysy medicíny a vztahu lékaře a pacienta

Šamani a medicína přírodních národů

Historický kontext evropské (západní) medicíny

Jak "vzniká" lékař

Postavení lékaře v současné společnosti

Medicína a smrt

Vědeckost medicíny

1.3 Subjektivní jevy v medicíně - lékař a psychika pacienta

1.4 Medicína v souvislostech

Medicína z ekonomického hlediska

Právní aspekty medicíny

Etické aspekty medicíny

Duchovní (spirituální) aspekt medicíny

2. Komplexní pohled na nemocného

2.1 Biopsychosociální model nemoci

2.2 Fylogenetický (evoluční) aspekt biopsychosociálního modelu

3. Psychoterapie a medicína

3.1 Psychoterapie jako samostatný obor

3.2 Integrace psychoterapie do medicíny

4. Základní komunikační dovednosti

4.1 Vymezení

4.2 Přehled komunikačních dovednosti

Naslouchání

Empatie

Projev porozumění

Výklad

Zájem, podpora a mlčení

Rady

5. Nonverbální komunikace mezi lékařem a pacientem

5.1 Nonverbální komunikace

5.2 Popis a klasifikace nonverbálního chování

5.3 Nonverbální chování v interakci mezi lékařem a nemocným

6. Psychologicky zaměřená anamnéza

6.1 Obecná charakteristika

6.2 Specifické aspekty

7. Rozhovor lékaře s pacientem

7.1 Obecná charakteristika

7.2 Vymezení rámce rozhovoru

7.3 Specificky zaměřený rozhovor

8. Úvod do podpůrné psychoterapie

8.1 Kontext podpůrné psychoterapie

8.2 Užší vymezení podpůrné psychoterapie

8.3 Základní charakteristiky podpůrné psychoterapie

9. Účinné faktory podpůrné psychoterapie

9.1 Přehled

9.2 Další aspekty podpůrné psychoterapie

10. Zásady psychologické pomoci

10.1 Pomoc v náročných životních situacích

10.2 Psychologická pomoc v krizi životních hodnot

10.3 Psychologické aspekty péče o pacienty s nádorovým onemocněním

10.4 Komunikace s chronicky nemocným

11. Psychologické aspekty farmakoterapie

11.1 Podíl psychologických faktorů na účinku farmaka

11.2 Psychologické faktory farmakoterapie na straně lékaře

11.3 Psychologické faktory na straně pacienta

11.4 Psychoterapie a psychofarmakoterapie

12. Problémové situace mezi zdravotníky a pacienty

12.1 Druhá kompetence

12.2 Pacient jako stěžovatel

12.3 Rodina jako stěžovatel

12.4 Podíl zdravotníků na stížnostech

12.5 Prevence problémových situací

13. Duševní vyrovnanost lékaře (zdravotníka)

Doslov

Použitá literatura

Chcete se na něco zeptat?