Lesní zákon Komentář (BK89)

Autor: Ivana Průchová, Jiří Staněk, Martin Flora

  • Kód produktu: 11471
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 632
  • Vazba: váz,. 13,5 x 20 cm
  • ISBN: 978-80-7400-905-1
  • Datum vydání: prosinec 2022
  • Vaše cena s DPH: 1 690 Kč
ks
    V prodeji

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl zákon opakovaně novelizován a vývojem prošla i výkladová a aplikační praxe orgánů státní správy a soudů. Předkládaná publikace přináší podrobný výklad platné právní úpravy se zohledněním všech popsaných změn tak, aby odborné veřejnosti, ať již lesnické (vlastníci lesů, osoby hospodařící v lese, akademická obec), nebo právnické (pracovníci správních úřadů, advokáti, soudci) byla poskytnuta praktická pomůcka umožňující vyložit a aplikovat lesní zákon způsobem odpovídajícím aktuální úrovni poznání. Stejný užitek může komentář poskytnout i těm, pro něž je les prostorem pro realizaci nelesnických aktivit – turistiky, sportu a jiných forem rekreace, myslivosti, ochrany přírody apod.

Chcete se na něco zeptat?