Lex COVID (č. 191/2020 Sb., č. 209/2020 Sb., č. 210/2020 Sb.) - komentář

Autor: kolektiv autorů

 • Kód produktu: 66332
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 228
 • Vazba: brož., 15 x 21 cm
 • ISBN: 978-80-7598-845-4
 • Datum vydání: září 2020
 • Běžná cena s DPH: 495 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -50 Kč
 • Vaše cena s DPH: 446 Kč
ks
  V prodeji

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020:

 • zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí),
 • zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů),
 • zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor).

Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného.

Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád.

První komentář k těmto zákonům

 • přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli;
 • reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020;
 • názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí;
 • vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu;
 • vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků;
 • komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů;
 • vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence;
 • přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?