Logopedie v ošetřovatelské praxi

Autor: Ilona Kejklíčková

  • Kód produktu: 88782
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 128
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-2835-3
  • Datum vydání: prosinec 2010
  • Vaše cena s DPH: 199 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství – text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů.Obsah


PŘEDMLUVA

ÚVOD

1. DEFINICE LOGOPEDIE

2. ŘEČ, MLUVA, HLAS, ZPĚV

3. VÝVOJ ŘEČI

3.1 Fylogenetický vývoj řeči

3.2 Ontogenetický vývoj řeči

4. PORUCHY ŘEČI

4.1 Opožděný vývoj řeči

4.1.1 Opožděný vývoj řeči prostý

4.1.2 Omezený vývoj řeči

4.1.3 Přerušený vývoj řeči

4.1.4 Scestný vývoj řeči

4.2 Patlavost (dyslalia)

4.3 Huhňavost (rinolalie, rinofonie)

4.3.1 Otevřená huhňavost

4.3.2 Zavřená huhňavost (rhinolalia, rhinophonia clausa)

4.3.3 Smíšená huhňavost (rhinophonia, rhinolalia mixta)

4.4 Poruchy řeči při vrozených vadách mluvních orgánů

4.4.1 Zkrácená podjazyková uzdička

4.4.2 Poruchy skusu

4.4.3 Rozštěpové vady obličeje

4.5 Vývojová dysfázie

4.6 Dětská mozková obrna (DMO)

4.7 Dysartrie

4.8 Koktavost (balbuties)

4.9 Breptavost (tumultus sermonis)

4.10 Afázie

4.10.1 Cévní mozkové příhody (CMP)

4.10.2 Další příčiny afázie

4.10.3 Rehabilitace a logopedická reedukace afázií

4.11 Poruchy řeči u některých závažných onemocnění CNS a u duševních chorob

4.11.1 Demence

4.11.2 Alzheimerova nemoc

4.11.3 Pickova nemoc

4.11.4 Parkinsonova nemoc

4.11.5 Parkinsonův syndrom

4.11.6 Roztroušená skleróza

4.11.7 Chorea

4.11.8 Atetóza

4.11.9 Epilepsie

4.11.10 Schizofrenie

4.11.11 Landau-Kleffnerův syndrom

4.12 Psychogenní poruchy řeči

4.13 Mluvení bez hrtanu

5. PORUCHY SLUCHU

5.1 Převodní poruchy sluchu

5.2 Percepční poruchy sluchu

6. KOREKCE SLUCHOVÝCH VAD

7. KOMUNIKACE, SOUŽITÍ SE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM STARŠÍM PACIENTEM

8. STÁŘÍ, GERIATRICKÝ PACIENT

9. HLAS A JEHO PORUCHY

9.1 Co je hlas

9.2 Tvorba hlasu (fonace)

9.3 Vlastnosti hlasu

9.4 Druhy hlasu

9.5 Porušený (nemocný) hlas

10. REHABILITACE HLASU

11. ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PRINCIPY A DOVEDNOSTI

11.1 Vedení rozhovoru

11.2 Naslouchání

11.3 Empatie

11.4 Porozumění

11.5 Nonverbální komunikace

11.6 Podpora komunikace

11.7 Kritické body v logopedickém přístupu k seniorům

11.8 Úloha logopeda při propuštění pacienta z akutní zdravotnické péče

11.9 Logopedická práce s rodinou seniora

11.10 Logopedická péče v domácím prostředí

12. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

13. PORUCHY POLYKÁNÍ, DYSFÁGIE

13.1 Příčiny dysfágie

13.2 Příčiny odynofágie

13.3 Příčiny globus hystericus

13.4 Komplikace dysfágií

13.5 Diagnostika poruch polykání

13.6 Léčba poruch polykání

13.7 Logopedická péče o pacienty s dysfágií

14. SKUPINOVÁ TERAPIE

PŘEHLED OBRÁZKŮ

DOPLŇUJÍCÍ ODBORNÁ LITERATURA

Chcete se na něco zeptat?