Majetek v daňové evidenci

Autor: Zdenka Cardová

  • Kód produktu: 52574
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 195
  • Vazba: brož.
  • ISBN: 978-80-7357-431-4
  • Datum vydání: duben 2009
  • Vaše cena s DPH: 195 Kč
ks
    Na dotaz
Publikace je zaměřena na základní pravidla při vedení daňové evidence fyzických osob v případě hmotného a nehmotného majetku.

Kniha se věnuje především:

vymezení majetku v daňové evidenci,
pořízení majetku, jeho ocenění a evidenci,
používání majetku, jeho odpisování a technické zhodnocení,
konkrétní příklady výdajů u staveb a pozemků,
vnitřní předpis o nehmotném a hmotném majetku,
vyřazení majetku z daňové evidence,
archivaci.

Samostatná část je věnována osobnímu automobilu při podnikání, pořízení majetku formou finančního leasingu, nebo rezervám na opravy hmotného majetku.

Publikace obsahuje množství názorných příkladů a ukázek jednotlivých evidencí.

Obsah:


1. Úvod k daňové evidenci - str. 9


1.1 Vedení daňové evidence u podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných - str. 9


1.2 Základní pravidla vedení daňové evidence - str. 11


1.3 Obchodní majetek - str. 13


2. Nehmotný majetek - str. 14


2.1 Vymezení nehmotného majetku - str. 14


2.2 Pořízení nehmotného majetku a jeho ocenění - str. 17


2.3 Evidence nehmotného majetku - str. 17


2.4 Odpisování a technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 19


2.5 Vnitřní předpis o nehmotném majetku - str. 21


2.6 Vyřazení nehmotného majetku - str. 22


3. Hmotný majetek - str. 23


3.1 Vymezení a evidence hmotného majetku - str. 24


3.2 Pořízení a ocenění hmotného majetku - str. 26


3.3 Odpisy hmotného majetku - str. 42


3.4 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 52


3.5 Hmotný majetek z části používaný k podnikání, ve společném jmění manželů, ve spoluvlastnictví - str. 57


3.6 Nemovitosti - příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice - str. 58


3.7 Pěstitelské celky trvalých porostů a pozemky - str. 68


3.8 Daň z nemovitostí - str. 70


3.9 Převody zemědělských farem na osobu blízkou - str. 71


3.10 Samostatné movité věci - str. 72


3.11 Osobní automobil v podnikání, silniční daň - str. 75


3.12 Finanční a operativní leasing - str. 93


3.13 Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 101


3.14 Stav majetku na konci zdaňovacího období - str. 106


3.15 Vyřazení hmotného majetku - str. 106


3.16 Vnitřní předpis o hmotném majetku - str. 113


3.17 Prodej podniku - str. 114


3.18 Archivace v daňové evidenci - str. 114


4. Závěr – str. 116


Přílohy - str. 117Chcete se na něco zeptat?