Powered by Smartsupp

Majetek ve veřejném sektoru • pro vybrané účetní jednotky • prezenčně i on-line

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek, které účtují podle vyhlášky 410/2009 Sb. (územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, v.v.i., státní fondy a organizační složky státu)

Program semináře:

 • legislativa v oblasti nakládání s majetkem ve veřejném sektoru
 • účetní druhy majetku a jejich specifika
 • pravidla při pořizování dlouhodobého majetku
 • oceňování dlouhodobého majetku
 • problematika vykazování investičních dotací
 • zařazení majetku do evidence
 • odepisování majetku
 • zhodnocování majetku
 • inventarizace majetku
 • vyřazování majetku
 • bezúplatné předání majetku
 • vykazování znehodnocení majetku
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21107
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat