Makroekonomie pro technické školy

Autor: Miroslav Máče, Pavel Rousek

  • Kód produktu: 89324
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 216
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-247-4575-6
  • Datum vydání: leden 2013
  • Vaše cena s DPH: 229 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha je určena zájemcům, studentům a učitelům vysokých škol, zejména technického zaměření. Text seznamuje čtenáře se základy makroekonomie z pohledu člověka technicky a matematicky zaměřeného, proto je výklad knihy pozitivní, oproštěný od jakýchkoliv normativních soudů. Přesto je kniha potřebná pro čtenáře, kteří se zabývají aplikací makroekonomie v praxi. Problematika makroekonomie je vysvětlována z pohledu všeobecné teorie systémů, který není dosud prezentován v žádné ekonomické literatuře. Kniha je připravena jak pro vedení přednášek, tak pro praktickou aplikaci makroekonomie na cvičeních v rámci jednoho semestru. Přístup k danému tématu je netradiční, protože se předpokládá, že principy výkladu makroekonomie budou použity i v jiných předmětech na technických školách.Z obsahu
1. Úvod do studia makroekonomie 7

1.1 Makroekonomie a mikroekonomie 7

1.2 Klasická teorie 8

1.3 Keynesova teorie 9

1.4 Monetarismus 10

1.5 Hlavní školy současné makroekonomie 12

2. Peněžní toky v ekonomice 13

2.1 Stacionární dvousektorová ekonomika 13

2.2 Evoluční dvousektorová ekonomika 13

2.3 Evoluční třísektorová ekonomika 14

2.4 Evoluční čtyřsektorová ekonomika 15

3. Makroekonomické veličiny 18

3.1 Produkt 18

3.2 Cenová hladina a inflace 23

3.3 Zaměstnanost 29

3.4 Peněžní zásoba 31

3.5 Úroková míra 38

3.6 Měnový kurz 43

4. Rovnováha na trzích 51

4.1 Trh zboží a služeb 51

4.2 Trh peněz a kapitálu 66

4.3 Veřejný sektor 102

4.4 Zahraničí 112

4.5 Trh práce 124

5. Všeobecná rovnováha 134

5.1 Hospodářské cykly 134

5.2 Makroekonomická regulace 138

5.3 Makroekonomická stabilizace 145

6. Inflace 153

6.1 Agregovaná poptávka a nabídka 153

6.2 Příčiny inflace 157

6.3 Zastavení inflace 160

6.4 Inflace, nezaměstnanost a produkt 160

6.5 Míra inflace a míra růstu reálného důchodu 168

7. Makroekonomická politika státu 178

7.1 Hospodářská politika 178

7.2 Cíle hospodářské politiky 178

7.3 Nástroje hospodářské politiky 180

8. Trvale udržitelný rozvoj 184

8.1 Fiskální politika 184

8.2 Měnová politika 186

8.3 Model dlouhodobého ekonomického růstu 187

PŘÍLOHA (seminární práce) 193

P.1 Vztah fiskální a monetární politiky 193

DODATEK (cvičení 1) 208

D.1 Vazby mezi systémy 208

Seznam zkratek 213

Rejstřík 216

Chcete se na něco zeptat?