Máme dítě s ADHD - rady pro rodiče

Autor: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

 • Kód produktu: 89865
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5347-8
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je zaměřena nejen na poznání, co hyperaktivita je, jak vzniká, jaké jsou její základní projevy a jak se tyto projevy mění v průběhu vývoje dítěte, ale zejména na praktické náměty a postupy, jak výchovně vést hyperaktivní děti a jak s nimi pracovat v rodině i ve škole tak, aby jejich znevýhodnění bylo co nejvíce eliminováno nebo alespoň zmírněno. Jejím záměrem je pomoci, aby přestaly být tyto děti vnímány jako „problém“. Vždyť včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit potíže, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Cílem této knihy také je zprostředkovat poznání, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, jichž lze využít. Přináší všem rodičům a pedagogům naději, že projevy spojené s hyperaktivitou lze ovlivnit a kompenzovat tak, aby hyperaktivní dítě bylo v životě úspěšné a spokojené.OBSAH:ÚVOD

1. HYPERAKTIVITA, ADHD/ADD, LMD? CO TO ZNAMENÁ? JE TO TO SAMÉ?

2. JAKÝM ZPŮSOBEM SYNDROM ADHD VZNIKÁ?

3. KDO A JAK PROVÁDÍ DIAGNOSTIKU SYNDROMU ADHD?

3.1 CO DÍTĚ A JEHO RODIČE PŘI VYŠETŘENÍ ČEKÁ?

4. JAK SE SYNDROM ADHD POZNÁ? JAK SE PROJEVUJE?

4.1 ZÁKLADNÍ PROJEVY ADHD V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH STADIÍCH DÍTĚTE

4.2 JEDNOTLIVÉ PROJEVY ADHD U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

4.2.1 Porucha pozornosti

4.2.2 Hyperaktivita

4.2.3 Impulzivita

4.2.4 Percepčně motorické poruchy

4.2.5 Poruchy paměti

4.2.6 Poruchy myšlení, řeči a komunikace

4.2.7 Emoční poruchy a poruchy chování

4.2.8 Poruchy exekutivních funkcí

4.2.9 Shrnutí základních projevů ADHD u dětí školního věku

5. VLIV ADHD NA PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ DĚTÍ

6. MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ PROJEVŮ ADHD POMOCÍ VÝCHOVNÉHO VEDENÍ

6.1 OBECNÉ ZÁSADY VÝCHOVNÉHO VEDENÍ

6.2 NESPRÁVNÉ VÝCHOVNÉ POSTUPY

7. JAK POMOCI, KDYŽ MÁ DÍTĚ PROBLÉMY…

7.1 S POZORNOSTÍ

7.2 S HYPERAKTIVITOU

7.3 S IMPULZIVITOU

7.4 V OBLASTI MOTORIKY A MOTORICKÉ KOORDINACE

7.5 V PERCEPČNÍ OBLASTI

7.6 S PAMĚTÍ

7.7 V OBLASTI MYŠLENÍ A ŘEČI

7.8 S KOMUNIKACÍ

7.9 S EMOCEMI

7.10 S EXEKUTIVNÍMI FUNKCEMI (S DOKONČOVÁNÍM ČINNOSTÍ, NEPOŘÁDKEM, CHAOSEM, DOCHVILNOSTÍ, VŮLÍ)

7.11 S UČENÍM A DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU NA ŠKOLU

7.12 S CHOVÁNÍM

7.13 JAK ŘEŠIT VÝCHOVNÉ PROBLÉMY – SHRNUTÍ

8. OVLIVŇOVÁNÍ PROJEVŮ ADHD POMOCÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK

8.1 SPECIFIKA POUŽITÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK U DĚTÍ S ADHD

8.2 KTERÉ RELAXAČNÍ TECHNIKY SE U HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ OSVĚDČILY?

9. OVLIVŇOVÁNÍ SYNDROMU ADHD POMOCÍ LÉKOVÉ A NELÉKOVÉ TERAPIE

9.1 LÉKOVÁ TERAPIE

9.2 NELÉKOVÁ TERAPIE

10. POSTAVENÍ DÍTĚTE S ADHD VE ŠKOLE

10.1 DÍTĚ S ADHD A ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

10.2 PŘÍSTUP K DÍTĚTI S ADHD VE ŠKOLE

11. OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ

12. KLADY A ZÁPORY HYPERAKTIVITY

ZÁVĚR

PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 2

UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE UČENÍ

Zrakový (vizuálně-prostorový)

Sluchový (auditivní)

Hmatově-pohybový (fyzický)

Slovní (verbální)

Logický (matematický)

Sociální (interpersonální)

Samostatný (intrapersonální)

PŘÍLOHA 3

PŘÍLOHA 4

UKÁZKA LISTU Z GRAMATICKÉHO PORTFOLIA

PŘÍLOHA 5

UKÁZKA VIZUALIZACE UČIVA

LITERATURA

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Chcete se na něco zeptat?