Powered by Smartsupp

Management destinace cestovního ruchu

Autor: Karel Nejdl

  • Kód produktu: 52886
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 204
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-673-8
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 305 Kč
ks
    V prodeji

Cílem publikace je podat ucelený výklad destinačního managementu. Pozornost je věnována jeho nejdůležitějším otázkám, jejichž poznání umožňuje pochopit komplexnost předmětné problematiky. Zabývá se jejími principy a specifikami s důrazem na respektování vzájemné provázanosti jednotlivých jevů a souvisejících procesů při jejich působení a posuzování. Seznamuje s vývojem v zahraničí a v České republice.


Způsob výkladu respektuje skutečnost, že vývoj v řízení cestovního ruchu v regionech prožívá dynamické období a dostává se do popředí zájmu, v teorii, její praktické aplikaci a také ve vědě a výzkumu.


Kniha je určena všem zájemcům o problematiku destinačního managementu působícím v různých pracovních pozicích v praxi i teorii cestovního ruchu, pracovníkům institucí a organizací zabývajících se rozvojem a ovlivňováním turismu v destinacích na národní, regionální i lokální úrovni a dále podnikatelům v cestovním ruchu v regionech.


 


Obsah:


 


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/ManagementDestinace_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?