Powered by Smartsupp

Management

Autor: Ludmila Mládková, Petr Jedinák a kolektiv

  • Kód produktu: 45255
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 280
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7380-230-1
  • Datum vydání: únor 2010
  • Vaše cena s DPH: 217 Kč
ks
    V prodeji
Slova management a manažer jsou používána v nejrůznějších prostředích a nejrozmanitějších souvislostech. Zřejmě nikdo však nezpochybňuje funkce řízení a úlohu vedoucích pracovníků ve všech oblastech a úrovních společnosti. Každá lidská aktivita, má-li být smysluplná, musí být orientována na cíl, musí být řízena. Publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři v přehledné formě dostatek informací k pochopení podstaty a struktury managementu, jeho vzniku a historického vývoje, základních funkcí managementu či nezastupitelné role komplexně pojaté osobnosti manažera. Autoři představují management jako nikoli ustrnulou disciplínu, ale obor lidské činnosti, jenž se systémově rozvíjí, což ilustrují například kapitoly o informačním, krizovém a znalostním managementu, o time managementu či vedení porad. Účelným doplňkem je slovník důležitých pojmů. Textem publikace se prolíná přesvědčení autorů, že management si lze jako neustále se rozvíjející moderní vědní disciplínu a obor studia systematickým snažením osvojit a na základě jeho tvůrčího uplatňování dosahovat výrazných úspěchů v pracovním zařazení.

Chcete se na něco zeptat?