Powered by Smartsupp

Manažerské rozhodování v praxi

Autor: Štědroň, Moos, Palíšková, Pastor, Svítek, Svoboda a kolektiv

 • Kód produktu: 11162
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-587-9
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 490 Kč
ks
  V prodeji

Společenský význam role manažerů v byznysu roste tak, jak roste význam jejich pivotálního postavení v trojúhelníku zájmů vlastníků, zaměstnanců a zákazníků. Napětí v uvedeném trojúhelníku roste nebývalým tlakem vlastníků na co nejrychlejší a největší dividendu, tlakem nových generací zaměstnanců na zohledňování jejich požadavků na work-life balance, často při poklesu jejich výkonu i kvality práce, a nebývalou konkurencí na trhu a bojem o zákazníka.

Manažerské „řemeslo“, které se lze naučit, je v současné době zmapováno a široce popsáno; k dispozici je celá řada známých postupů a best practice. Problém však spočívá ve schopnosti jejich aplikace v konkrétních případech, neboť každý doporučovaný postup či každý vybraný úspěšný případ jsou vázány na zcela specifické vnitřní a vnější podmínky firem, a proto nejsou zcela přenositelné. Rozhodující schopnost manažera spočívá právě ve výběru, pro jeho situaci, nejvhodnějších postupů a metod a ve flexibilním způsobu jejich aplikace. Manažer dneška musí být nejen leader, ale i vizionář, který je schopen anticipovat jak možnosti budoucího technického a technologického rozvoje, tak především budoucích požadavků trhu. A k tomu je potřeba mít hluboké znalosti o zákonitostech vývoje společnosti.

Manažerské rozhodování je umění a obsahuje racionální i intuitivní komponenty a určité rozhodovací činnosti. Přes všechny dílčí i obecnější prognózy vývoje fenoménu business intelligence v kontextu manažerského rozhodování je vysoce pravděpodobné, že kreativní lidský činitel, zejména pokud jde o strategické rozhodování, zůstane nenahraditelný.Rámcový obsah
1. Vybrané metody manažerského rozhodování

2. Multikriteriální rozhodování v praxi

3. Manažerská práce ministra, člena vlády

4. Systémový pohled na rozhodování ve velkých organizacích

5. Zlepšování podnikových procesů podporou metodického rozhodování

6. Manažerské rozhodování v Číně

7. Partnerství pro místní rozvoj jako rámec pro manažerské rozhodování v managementu destinace

8. Manažerské rozhodování jako nezbytná součást práce uměleckého vedoucího a režiséra

9. Manažerské rozhodování v advokátní praxi

10. Manažerské rozhodování v profesionálních sportovních klubech

11. Inteligentní systémy na podporu rozhodování

12. Informační systém pro podporu rozhodování

13. Vliv změn vnějšího prostředí na rozhodování v personálním managementu

14. Manažerské rozhodování Franklina Delano RooseveltaSoučástí textu jsou také dvě přílohy:

Příloha 1 Ekonomické řízení elitní veřejné vysoké školy

Příloha 2 Manažerské rozhodování na (německých) vysokých školách.

Chcete se na něco zeptat?