Manuál k daňovému řádu - výklad, judikatura, příklady, rozdíly proti zákonu o správě daní (2. vydání)

Autor: Miloslav Kopřiva, Jaroslav Novotný

 • Kód produktu: 30757
 • Nakladatelství: Sagit
 • Počet stran: 928
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7208-947-5
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 681 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 17%
 • Ušetříte: -116 Kč
 • Vaše cena s DPH: 565 Kč
ks
  V prodeji

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ostatní hmotně-právní daňové předpisy.Po bezmála dvou letech přicházejí autoři s aktualizovaným vydáním, v němž zúročili každodenní práci s komentovanými tématy. Kniha je doplněna o nové praktické poznatky, řeší problémy, které vznikly při aplikaci daňového řádu v daňových řízeních, přináší metodická stanoviska orgánů daňové správy a stovku nových rozsudků Nejvyššího správního soudu.

Dále pak tato publikace reaguje na legislativní vývoj dané problematiky a komentuje změny účinné od roku 2013. Jde zejména o samotnou novelu daňového řádu, o novelu občanského soudního řádu (a její významný dopad do jednotlivých oblastí vymáhání daňových nedoplatků) a o dopady na uplatňování jednotlivých institutů daňového řádu zákonem o Finanční správě České republiky (místní příslušnost, delegace, nahlížení do spisu, zahájení řízení, účinnost plné moci, převedení přeplatku na nedoplatek, vznik Odvolacího finančního ředitelství s celostátní působností apod.). Všechny tyto změny jsou v knize podrobně komentovány.

Obsah:


Přehled daňového řádu - str. 4


Přehled zkratek právních předpisů - str. 10


Úvodem - str. 13


Jak číst daňový řád - str. 14


Daňový řád - str. 20


Vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní - str. 884


Vyhláška č. 383/2012 Sb., o kolkových známkách - str. 887


Pokyn D-349 (čj. 43/128 673/2010-431), kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky - str. 890


Pokyn GFŘ-D-12 (čj. 40753/12-3411-011654) o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části - str. 891


Pokyn GFŘ-D-13 (čj. 40779/12-3411-011654) ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu - str. 922Chcete se na něco zeptat?