Marketing (2. přepr. a dop. vyd.)

Autor: Marcela Zamazalová a kol.

  • Kód produktu: 10825
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 504
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-115-4
  • Datum vydání: červenec 2010
  • Vaše cena s DPH: 630 Kč
ks
    Na dotaz

Společenský rozvoj jde v současné době velice rychle kupředu a totéž platí o marketingu. Přestože se řada základních marketingových principů nemění a podstata marketingu setrvává, mění se prostředí, v němž firmy působí, vyvíjejí se a zdokonalují metody tvorby marketingových strategií i jednotlivé nástroje marketingu. Nové vydání úspěšné publikace vymezuje základní marketingové nástroje a jim odpovídající marketingové politiky, současně ukazuje na vzájemné souvislosti. Učebnice zachovává původní členění do šesti hlavních oddílů: Pojetí marketingu a marketingového řízení, Analýza marketingových příležitostí, Výběr cílových trhů, Marketingové nástroje, Marketingové aplikace, Moderní trendy v marketingu. Autoři ale doplnili text o nové poznatky a jevy, které v oblasti marketingu nastaly. Text byl také rozšířen o dvě nové kapitoly, jedna je zaměřena na sociální marketing a druhá se zabývá novými trendy a bariérami v marketingu. Principy a metody marketingu jsou aplikovány na české ekonomické prostředí a reagují na psychologii českého spotřebitele.

Chcete se na něco zeptat?