Powered by Smartsupp

Marketing, management (14. vydání)

Autor: Kotler, Keller

 • Kód produktu: 89370
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 816
 • Vazba: váz., 21x28 cm
 • ISBN: 978-80-247-4150-5
 • Datum vydání: duben 2013
 • Běžná cena s DPH: 2 290 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -344 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 947 Kč
ks
  V prodeji

Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Autoři reflektují dramatické změny v marketingovém prostředí, zejména ekonomické poklesy a recese, dále rostoucí význam udržitelného a „zeleného“ marketingu a rychlý rozvoj technologií, využití počítačů, internetu a mobilních telefonů. Významná pozornost je věnována sociálním médiím a komunikaci vůbec. Všechna témata knihy jsou aktualizována, přepracována a doplněna o nové přístupy a myšlenky a mnoho nových příkladů z praxe. Na konci každé kapitoly najdete nové případové studie vysoce inovativních a marketingově úspěšných počinů firem z různých oblastí.

Výklad pokrývá všechna hlavní témata marketing managementu: od základů marketingu, vytváření marketingových strategií a plánů, marketingový výzkum a odhad poptávky přes navazování dlouhodobých vztahů se zákazníky, analýzu spotřebních a B2B trhů, brand management, produktové, cenové, distribuční a komunikační strategie a programy až po zajištění úspěšného dlouhodobého růstu zahrnujícího uvádění nových tržních nabídek, účast na globálních trzích a řízení holistické marketingové organizace.Z obsahu
O autorech 20

Předmluva 22

Předmluva k českému vydání 27

Poděkování 28

Jak chápat marketing management 32

1. Definice marketingu pro 21. století 33

2. Příprava marketingových strategií a plánů 65

Zjišťování marketingových informací 98

3. Sběr informací a předpovídání poptávky 99

4. Provádění marketingového výzkumu 131

Propojení se zákazníky 158

5. Navazování vztahů dlouhodobé věrnosti 159

6. Analýza spotřebních trhů 189

7. Analýza B2B trhů 221

8. Identifikace tržních segmentů a targeting 251

Budování silných značek 278

9. Vytváření hodnoty značky 279

10. Zvládnutí positioningu značky 311

11. Dynamika konkurence 335

Příprava tržních nabídek 362

12. Vytváření strategie výrobku 363

13. Navrhování a řízení služeb 393

14. Příprava cenových strategií a programů 421

Poskytování hodnoty 452

15. Navrhování a řízení integrovaných marketingových kanálů 453

16. Řízení maloobchodu, velkoobchodu a logistiky 487

Komunikování hodnoty 514

17. Navrhování a řízení integrované marketingové komunikace 515

18. Řízení hromadné komunikace: Reklama, podpora prodeje, události a zážitky a public relations 543

19. Řízení osobní komunikace: Přímý a interaktivní marketing, ústní šíření a osobní prodej 575

Dosahování úspěšného dlouhodobého růstu 608

20. Uvádění nových tržních nabídek 609

21. Obsluha globálních trhů 641

22. Řízení holistické marketingové organizace v dlouhém období 669

Dodatek 700

Příloha 706

Závěrečné poznámky 721

Glosář 800

Zdroje obrázků 812

Chcete se na něco zeptat?