Marketing

Autor: P. Kotler, G. Armstrong

  • Kód produktu: 1395
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 855
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-247-0513-3
  • Datum vydání: říjen 2004
  • Vaše cena s DPH: 999 Kč
ks
    Na dotaz
Publikace je členěná do šestnácti kapitol a pokrývá široké spektrum problémů, které je možno rozdělit do čtyř základních bloků. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a koncepce marketingového řízení. Druhá část je věnována novým trendům v marketingu - internetu, analýze měnícího se marketingového prostředí, řízení marketingových informací a spotřebnímu chování. třetí část je zaměřena na problematiku strategického marketingu a na rozbor jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Ve čtvrté části se autoři zaměřili na globální marketing, na vztah marketingu k celospolečenskému dění a na jeho úlohu v moderní společnosti.

Chcete se na něco zeptat?