Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu (2. akt. a dop. vyd.)

Autor: Miroslav Karlíček a kolektiv

 • Kód produktu: 89910
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 222
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5769-8
 • Datum vydání: únor 2016
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Nové, výrazně přepracované a aktualizované vydání knihy Marketingová komunikace vzniklo opět ve spolupráci se špičkovými experty z praxe. Hlavním autorem je uznávaný odborník – vedoucí katedry marketingu VŠE. Kniha se zabývá problematikou marketingové komunikace komplexně a obsahuje příklady výhradně z českého prostředí. Dozvíte se vše podstatné o funkci a praktickém využití reklamy, direct marketingu, podpory prodeje, PR, event marketingu a sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. Po jejím přečtení budete umět stanovit správné komunikační cíle, zvolit odpovídající komunikační strategii a vybrat vhodné komunikační nástroje.OBSAH:O hlavním autorovi 3

O dalších autorech 4

Poradci z praxe 9

Úvod 10

1 Plánování komunikačních kampaní 11

2 Principy marketingové komunikace 23

2.1 Fáze efektivní marketingové komunikace 23

2.2 Zaujetí cílové skupiny 26

2.3 Pochopení marketingového sdělení 30

2.4 Přesvědčení cílové skupiny 33

2.5 Situační kontext 38

2.6 Šíření ústním podáním (WOM) 40

3 Reklama 49

3.1 Charakteristika a funkce 49

3.2 Reklamní média 52

3.3 Tvorba efektivní reklamy 65

4 Direct marketing 73

4.1 Charakteristika a funkce 73

4.2 E-mailing a direct mailing 82

4.3 Další nástroje direct marketingu 89

4.4 Řízení direct marketingových kampaní 91

5 Podpora prodeje 95

5.1 Charakteristika a funkce 95

5.2 Klasické nástroje podpory prodeje 98

5.3 Komunikace v místě prodeje 110

6 Public relations 119

6.1 Charakteristika a funkce 119

6.2 Media relations 122

6.3 Nástroje media relations 130

6.4 Krizová komunikace 136

7 Event marketing a sponzoring 143

7.1 Event marketing 143

7.2 Sponzoring 150

8 Osobní prodej 159

8.1 Charakteristika a funkce 159

8.2 Průběh osobního prodeje 166

8.3 Veletrhy a výstavy 174

9 Online komunikace 183

9.1 Charakteristika a funkce 183

9.2 Webové stránky 184

9.3 Online sociální média 196

10 Případová studie 205

Závěr 212

Literatura 215

Chcete se na něco zeptat?